11 december 2020
FIAn België & Coalitie NGO’s

Zwijgzaam lijden in Sierra Leone

De SOCFIN/Malen case in het rapport van Friends of The Earth

Het Chiefdom Malen, in het Zuiden van Sierra Leone, beschikte over een gediversifieerd ecosysteem. Dorpsbewoners konden in hun levensonderhoud voorzien door landbouw, jagen en verzamelen. Tot SOCFIN in 2011 op het toneel verscheen. Ze ondertekenden met de overheid van Sierra Leone een pachtovereenkomst die hen toegang verschaf tot het land voor de ontwikkeling van palmolieplantages.

Twee andere contracten volgden en SOCFIN - een agro-industrieel bedrijf met Belgische, Franse en Luxemburgse aandeelhouders - nam de controle over 18,473 hectare land van de 27,000 hectare waarover het Chiefdom beschikt. Hoewel de gemeenschapsleider ingestemd had met het afstaan van het land aan de overheid, heeft een groot deel van de lokale gemeenschap verklaard dat dit akkoord op een illegale manier tot stand is gekomen. De 32,000 inwoners die in de 53 dorpen wonen werden namelijk op geen enkel moment geraadpleegd en hebben nooit hun "vrije, voorafgaande en geïnformeerde toestemming" gegeven, zoals dat wel verplicht is.