Over onze strijden

"Geef een man een vis en hij heeft eten voor een dag. Erken zijn recht op land en op natuurlijke hulpbronnen en hij heeft voedsel voor heel zijn leven!" (variatie op het spreekwoord van Lao-Tze).

Verwezenlijkingen in de strijd van gemeenschappen

Hoewel gemeenschappen vaak een uitputtende en moeilijke strijd voeren gezien de beperkte middelen waarover ze beschikken in vergelijking met multinationals of regeringen, heeft FIAN een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de verwezenlijking van de rechten van groepen en gemeenschappen door analyse, ondersteuning, spreekbuis te zijn en mee druk te zetten.

Uitwerking van nieuwe instrumenten om kwetsbare bevolkingsgroepen te beschermen

De raadgevende status van FIAN bij de Verenigde Naties heeft de organisatie in staat gesteld om de bescherming van de mensenrechten te beïnvloeden en te bevorderen ten gunste van kwetsbare bevolkingsgroepen, waaronder landbouwers, landlozen en vrouwen. FIAN heeft met name een sleutelrol gespeeld bij de aanname van verschillende belangrijke beleidsinstrumenten zoals: De algemene opmerking nr. 12 betreffende het recht op voedsel in 1999; de Richtlijnen inzake het recht op voedsel in 2004; de Richtlijnen voor het grondbeleid van 2012. Sinds 2012 is FIAN in het bijzonder betrokken bij de uitwerking van een Verklaring van de rechten van de boeren en mensen die werkzaam zijn in rurale gebieden en de aanname van een bindend verdrag betreffende grote ondernemingen en de Mensenrechten.

Naast internationaal lobbywerk, heeft FIAN Belgium een bijdrage geleverd aan de uitwerking van een kaderwet betreffende de verwezenlijking van het recht op voedsel in België. Daarnaast heeft de organisatie meegewerkt aan een verslag over het recht op voedsel in België voor de Mensenrechtenraad.

Oprichting van een burgerbeweging voor de toegang tot grond en de voedselsoevereiniteit in België

Sinds enkele jaren werkt FIAN Belgium samen met boerenbewegingen, netwerken voor bewust verbruik (GAC/GASAP) en milieuorganisaties om een burgerbeweging die opkomt voor voedselsoevereiniteit te ondersteunen.