27 maart 2012

Nepal: Dringende actie verlengd

Door de inrichting van het Nationaal Park van Banke werd het recht op voeding van de dorpelingen van Balapur geschonden. Daarom moet de Nepalese overheid hen een geschikte nieuwe woonplaats geven, met de mogelijkheid om in hun bestaan te voorzien. De dringende actie hierrond wordt verlengd tot 7 juli 2012.

Het recht op voedsel van 1377 inwoners in het dorp Balapur wordt bedreigd door het Nationaal Park Banke, dat door de Nepalese regering in 2010 werd gecreëerd.
De meerderheid van de inwoners verbouwt gewassen voor eigen gebruik, en verdient wat bij dankzij de hulpbronnen die ze vinden in het bos, de rivieren en de moerasgebieden. De opening van het Nationaal Park Banke, waar het bewoonde gebied van Balapur onder valt, heeft de toegang tot het bos en diens hulpbronnen sterk beperkt voor de inwoners. Dit heeft een zeer nadelige invloed op hun bestaan.
De dorpelingen vrezen ook dat hun oogsten, hun vee en hun bezittingen zullen worden aangevallen door wilde dieren. Daar komt bij dat de inwoners van het gebied niet om hun mening is gevraagd, voordat de regering besloot een nationaal park te creëren.

U kunt iets doen door zo snel mogelijk aan het Bureau voor de nationale parken en bescherming van wilde dieren van Nepal te schrijven, met kopieën van uw brief aan de Eerste Minister, de Nationale Commissie voor de Mensenrechten ( NHRC), aan de Minister van bos en bodembescherming, en aan de Minister van Irrigatie om aan te dringen op een oplossing voor de inwoners van het gebied; bijvoorbeeld door de mogelijkheid om zich elders te vestigen, in een gebied met een vergelijkbare infrastructuur en grondkwaliteit als die in hun huidige woonplaats.Stuur een kopie van uw brief aan het secretariaat van FIAN International, die hem zal doorsturen aan de Speciale Rapporteurs van de Verenigde Naties.

Context
Het Banke district bevindt zich in het Midden-Westelijke ontwikkelingsgebied van Nepal. Het dorp Balapur bevindt zich op 40 km van Nepalgunj, in het Banke district. Het dorp is omringd door bos. Op 13 mei 2010 kondigde de Nepalese regering de creatie van het Nationaal Park Banke aan, met als doel de bescherming van de tijger. Evenals het naburige Nationaal Park Bardiya is dit park bedoeld om tot één van de grootste tijgerreservaten van Azië uit te groeien.
In overeenstemming met de wet op de nationale parken en de bescherming van wilde dieren in Nepal (NPWC) van 1993 wordt de toegang tot de bossen en bosproducten beperkt voor de gemeenschappen die binnen de nationale parken en natuurreservaten wonen.
Zo is de toegang tot het bos sterk ingeperkt voor de 238 huishoudens van Balapur (ongeveer 1377 inwoners). De meeste inwoners zijn kleine boeren, die wat bijverdienen met het verzamelen van sprokkelhout, riet, voer voor de dieren etc. in het bos, langs de rivieren en in de moerasgebieden. Ze zijn dan ook ernstig getroffen in hun bestaan door de toegangsbeperking tot deze hulpbronnen. Daarbij is er geen of nauwelijks overleg geweest met de dorpelingen en andere gebruikers van het bos voordat er werd beslist om het park te creëren.
Door de beperking van de toegang tot het bos hebben de inwoners van Balapur niet meer genoeg te eten. Daarnaast brengt het groeiende aantal aanvallen van wilde dieren de landbouwproductie en hun leven in gevaar. Er valt te verwachten dat het voedingsniveau en de gezondheid van de dorpelingen, en in het bijzonder van zwangere vrouwen en kinderen hierdoor ernstig in gevaar komt.

De inwoners van het dorp Balapur hebben zich niet verzet tegen de verklaring van de regering over de creatie van het Nationaal Park Banke; ze begrijpen de noodzaak van de uitbreiding van het bos voor een gezond milieu. Maar ze willen een alternatief: ze willen worden verplaatst, en vragen de regering om hun een plaats te geven waar ze zich kunnen vestigen en een normaal leven leiden, en een garantie over de middelen te beschikken om in hun levensonderhoud te voorzien en over voldoende voedsel te beschikken.
Met dit doel hebben ze het Comité voor de strijd voor de bescherming van het dorp opgericht. Sinds de aankondiging van de creatie van het Park in 2010 door de regering hebben de dorpelingen, met de steun van FIAN Nepal vergaderingen georganiseerd, petities gehouden en de autoriteiten bezocht om hun eis kracht bij te zetten. Maar tot op heden is er geen enkele maatregel genomen. Op 12 februari 2012 hebben de autoriteiten van het Banke district een vreedzame demonstratie de kop ingedrukt, hierbij vielen 42 gewonden.

Het mandaat van FIAN

Nepal is één van de lidstaten het Internationale Verbond van economische, sociale en culturele rechten. Dit betekent dat de autoriteiten de verplichting hebben het recht op voedsel van hun bevolking te respecteren en uit te voeren. Door het Nationale Park Banke toestemming te geven de bevolking toegang te ontzeggen tot de hulpbronnen die ze nodig hebben om zich te voeden en een menswaardig leven te leiden, komt de Staat Nepal zijn internationale verplichtingen op mensenrechtengebied niet na, en met name het recht op voedsel voor de inwoners van Balapur.
De mensen waar het hier om gaat moeten voldoende compensatie krijgen – een andere woning, landbouwgrond, mogelijkheden om een baan te vinden en sociale ondersteuning, zodat ze in de toekomst hun recht op voedsel veilig kunnen stellen. In afwachting van hun verplaatsing moeten ze toegang houden tot het bos en zijn hulpbronnen om hun recht op voedsel te behouden.

ACTIE

Stuur het bijgevoegde briefmodel (in het Engels) per email of per post naar de Afdeling nationale parken en natuurbescherming van Nepal, met kopieën van uw brief aan de Eerste Minister, de Nationale Commissie voor de Mensenrechten ( NHRC), aan de Minister van bos en bodembescherming, en aan de Minister van Irrigatie, om te vragen om hervestiging van de dorpeling op een veilige plaats, en in een gebied met een grondkwaliteit vergelijkbaar met die in hun huidige woonplaats.
Stuur een kopie van uw brief aan het secretariaat van FIAN International, die hem zal doorsturen aan de Speciale Rapporteurs van de Verenigde Naties.
Houd ons op de hoogte wanneer u antwoord krijgt op uw schrijven.

De brief in het Engels:

Word - 18.5 kB

De Nederlands vertaling:

Word - 18.5 kB

Stuur de brief aan:
Department of National Parks and Wildlife Conservation
Mr. Krishna Acharya
Babarmahal, Kathmandu
Népal
Email: kpacharya@dnpwc.gov.np

Stuur een kopie aan:

Dr. Babu Ram Bhattarai, Prime Minister
Singha Durbar
Kathmandu, Népal
Email: info@opmcm.gov.np 

National Human Rights Commission (NHRC)
Mr. Kedar Prasad Upadhyaya
Harihar Bhawan, Pulchowk, Lalitpur, Nepal
G.P.O. Box: 9182, Kathmandu, Népal
E-mail: nhrc@nhrcnepal.org
 
Ministry of Forests and Soil Conservation
Mr. Mohammad Vakil Khan
Singha Durbar, Kathmandu, Népal
Email: md.w.musalman@gmail.com

FIAN Secrétariat International Willy-Brandt-Platz 5 D-69115 Heidelberg Allemagne email: contact@fian.org

De actie wordt verlengd om de volgende redenen:
1. Het districtsbeheerbureau (DAO, District Administration Office) van Banke had zich bereid verklaard de gekwetste betogers (betoging van 12 februari 2012) ter compensatie medische bijstand te verlenen. Dat werd overeengekomen tussen de betogers (Comité voor de behandeling van geschillen van Balapur) en het DAO van Banke. Maar tot nog toe hebben de gekwetste betogers geen enkele compensatie van de overheid ontvangen.

2. Tijdens de vergadering van 28 maart 2012, waarbij alle partijen samenkwamen om de eis van de dorpelingen van Balapur te bespreken, werd beslist dat het districtsbureau voor het woud (DFO, District Forest Office) en het Nationaal Park van Banke respectievelijk rapporten zouden voorleggen over de impact van het project op het dorp Balapur, en over de haalbare mogelijkheden om het bestaan en de veiligheid van het dorp te verzekeren en de haalbaarheid van een herinrichting. Die rapporten zouden twee weken later besproken worden op een volgende vergadering met alle partijen. De rapporten liepen vertraging op, zodat deze vergadering met alle betrokken partijen niet doorging zoals voorzien.
Daarom hebben FIAN Nepal en FIAN International beslist de dringende actie te verlengen tot er aan de geformuleerde eisen gevolg wordt gegeven.
Kom nu in actie: stuur een e-mail aan de Nepalese overheid.

This Dutch translation has been made possible thanks to the project: Free translation of websites for NGOs and non-profit organisations. A project managed by Mondo Services and the translator Johanna Van Manen.