21 juni 2018

Roep de kandidaten in je gemeente op tot actie!

Memorandum van Agroecology in Action voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018

FIAN werkte actief mee aan het memorandum van Agroecology in Action voor de gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2018.

Agroecology in Action schuift 5 prioriteiten naar voor die zijn onderverdeeld in verschillende concrete beleidsvoorstellen voor toekomstige lokale verkozenen:

  • Een democratisch beleid ontwikkelen rond lokale voedselsystemen
  • Het landbouwareaal en de natuurlijke hulpbronnen beschermen en toegankelijker maken voor agro-ecologische projecten
  • De vestiging en agro-ecologische omschakeling van nieuwe boeren en boerinnen ondersteunen
  • Agro-ecologische consumptiemodellen en korte ketens aanmoedigen
  • Het recht op voedsel garanderen voor iedereen en solidariteitsmechanismen versterken

Help ons de overgang te maken naar agro-ecologische en solidaire voedselsystemen. Overtuig uw lokale kandidaten van de voorstellen in dit memorandum!

Hier vind je een samenvatting van ons memorandum met onze 5 prioriteiten (1 pagina)

PDF - 377 kB

Hier vind je het volledige memorandum waarin de voorstellen verder uitgewerkt werden

PDF - 600.8 kB

Agroecolgy in Action
Agroecology in Action is een beweging van boeren en boerinnen, kleinschalige voedselproducenten, burgerverenigingen die inzetten op duurzame, solidaire en verantwoordelijke voeding, onderzoek.st.ers, coöperatieven, milieubeschermers, KMO’s uit de sociale en solidaire economie, gezondheidswerkers en actoren in de strijd tegen armoede en voor sociale rechtvaardigheid, NGO’s enz.