ACT NOW !

Oproep tot actie voor klimaatrechtvaardigheid van 17 tot 19 November !

Geen tijd te verliezen !
De ronkende beloftes van het akkoord van Parijs - onder de 2°C opwarming blijven en de inspanningen verder zetten om de 1,5°C niet te overschrijden - moeten dringend in daden worden omgezet. Vandaag al zijn miljoenen mensen, op alle continenten, het slachtoffer van de klimaatverandering. Overal ter wereld zijn de meest kwetsbaren het hardst getroffen, terwijl ze er het minst verantwoordelijk voor zijn. Als we nu geen radicale actie ondernemen zal het leven op aarde steeds moeilijker worden.

Zitten we op het juiste spoor ?
De kloof tussen beloftes en concrete engagementen is gapend groot. De plannen van de verschillende landen die nu op tafel liggen zetten ons op weg naar een opwarming van 3,4 °C. En België hinkt achterop. Om de ambitie van het Akkoord van Parijs waar te maken, moeten we snel in actie schieten. De keuzes die we vandaag maken bepalen onze toekomst !

We hebben nood aan een maatschappelijke spoorverandering. Naar een economie waar niet winst, maar mens en milieu centraal staan. Fossiele brandstoffen moeten onder de grond blijven. We kunnen niet langer de valse oplossingen aanvaarden die ons worden opgedrongen door grote transnationale ondernemingen samen met de overheden die hen op de handen dragen. Het is tijd voor ambitieuze maatregelen, dicht bij de mensen en toegankelijk voor iedereen.

ACT NOW !
Als burgers kunnen we niet vanop de zijlijn staan wachten tot de oplossingen van bovenaf komen. Meer dan ooit moeten we in actie komen, de straten overspoelen en tonen dat een ambitieus en rechtvaardig klimaatbeleid een prioriteit is. Zonder mobilisatie, zonder druk van onderuit, zal de broodnodige verandering uitblijven. Daarom lanceren wij deze oproep : ACT NOW ! Een oproep die zich richt op onze politici en appel doet op alle burgers om aan te sluiten. We hebben na Parijs de belofte gedaan dat de klimaatbeweging niet te stoppen was, laten we onze volharding tonen en massaal de straten innemen van 17 tot 19 november !

Tussen vrijdag 17 en zondag 19 november : Do It Yourself !
Doe mee en organiseer een actie in je buurt, met je buren, vrienden of collega’s. Een flashmob op het plein, een samenkomst aan het stadhuis, symbolische, artistieke, humoristische of directe acties : alles kan ! Maak een foto of video van je actie en deel hem op sociale media.

Op zaterdag 18 november om 14u : kritische massa
Drie feestelijke massamobilisaties in de vorm van een "kritische massa" (collectieve betoging met de fiets) zijn reeds voorzien in 3 Belgische steden in Vlaanderen, Wallonië en Brussel.

Onze eisen
Onze voornaamste eis is een coherent klimaatbeleid, op alle politieke niveaus, dat in lijn ligt met de ambitie de opwarming te beperken tot onder de 1,5 °C. Het is hoog tijd dat onze politici werk maken van een ambitieus en sociaal rechtvaardig nationaal energie- en klimaatplan met duidelijke en meetbare doelstellingen voor 2030 en 2050. Iedereen die de zes eisen van Climate Express onderschrijft is welkom om mee te doen aan het actieweekend. Op het einde van de onderhandelingen staan we klaar om onze beleidsmakers op hun verantwoordelijkheid te duiden door onze eisen over te maken. Voeg gerust je eigen eisen toe, want onze diversiteit blijft onze voornaamste troef !

Partners
“Act Now” Deze mobilisatie werd in het leven geroepen door verschillende organisaties. Zin om de oproep mee te ondersteunen ? Stuur uw logo en contactgegevens naar contact@climate-express.eu

De organisaties die de mobilisatie ondersteunen :
Climate Express, 350 Belgium, CNCD-11.11.11, Greenpeace Belgium, Fian Belgium, Climat et Justice Sociale, Quinoa, Coalition Climat , Joc Mons, Fugea, Fucid, Ende Gelande Belgium, Rencontre des continents, Ligue des droits de l’Homme, 11.11.11, Oxfam.