Beet the System! 2020 Voedselsystemen, voeding en gezondheid: een systeem in crisis

Beet the System! 2020 Voedselsystemen, voeding en gezondheid: een systeem in crisis

In deze nieuwe editie van het FIAN-magazine Beet the System! brengen we verschillende stemmen samen die oproepen tot een geïntegreerd beleid voor gezonde en duurzame voedselsystemen, gebaseerd op de principes van agro-ecologie. Dit moet zorgen voor een eerlijke beloning voor boer.inn.en én voor gezond, volwaardig en toegankelijk voedsel voor iedereen. Het is tijd om ons voedsel terug in handen te nemen!

Voedselsystemen, voeding en gezondheid : een systeem in crisis

Dit nummer van Beet The System! buigt zich over de verbanden die bestaan tussen onze voedselsystemen, voedzame voeding en onze gezondheid. Deze drie onderwerpen zijn tijdens deze COVID-19-pandemie actueler dan ooit. De gezondheidssector en de agro-voedingsindustrie bevonden zich al langer in crisis, maar de pandemie werpt een heel nieuw licht op de structurele problemen van onze industriële samenlevingen.

In het eerste deel legt Dr. Stefanie Vandevijvere uit wat het verband is tussen obesitas, ondervoeding en klimaatverandering. Terwijl Olivier De Schutter wijst op de verbanden tussen armoede en ongezonde voeding.

In het tweede deel onderzoeken FIAN en het Waals Netwerk voor Armoedebestrijding (RWLP) hoe het tijdens deze COVID-19-crisis is gesteld met het recht op voedzaam voedsel in België.

Tot slot bespreken diverse auteurs de internationale perspectieven.

De uitdagingen lijken misschien ontmoedigend, maar verandering is zeker mogelijk. Denk maar aan de veelheid aan solidaire burgerinitiatieven die tijdens de COVID-19-crisis tot stand kwamen. Dit toont aan dat veel mensen bereid zijn om op te komen voor hun recht op gezonde voeding én dat onze samenleving klaar is om haar gebrekkige fundamenten onder handen te nemen.

Deze transitie heeft echter nood aan een sterk en ondersteunend beleid, door en voor burgers. Met dit nummer van Beet the System! brengen we verschillende stemmen samen die oproepen tot een dergelijk geïntegreerd beleid voor gezonde en duurzame voedselsystemen, gebaseerd op de principes van agro-ecologie.

Een bron van inspiratie voor een ander voedselsysteem!

Veel leesplezier!

FIAN België

Download de volledig publicatie

© FIAN Belgium — 2021