5 juillet 2021
Publicatie - Coalitie tegen honger

België zet zich in voor agro-ecologie !

Minister Meryame Kitir bezoekt de agro-ecologische boerderij BoerEnCompagnie in Leuven.

Deze vergadering, georganiseerd door de Coalitie tegen honger, bood de gelegenheid om de uitdagingen en troeven van agro-ecologie concreet te bespreken en de minister te informeren over de positionering van de Coalitie in de aanloop naar de controversiële top van de Verenigde Naties over voedselsystemen (UNFSS).

Het was voor de minister een gelegenheid om haar nieuwste prioriteiten voor de uitvoering van de overgang naar duurzame, gezonde en lonende voedselsystemen voor kleine producenten te onthullen :

 • Download de achtergrondsnota
 • Download de standpuntennota
 • Agroecologie in het Zuiden

  "Agroecologie kan de wereld vandaag en morgen zeker voeden, zegt Tom Troonbeeckx, van de agro-ecologische boerderij BoerEnCompagnie in Leuven.

  Meteen na haar aantreden in november 2020 heeft Meryame Kitir met vreugde haar steun betuigd aan de transformatie van voedselsystemen en agro-ecologie die - voor het eerst ! - in een beleidsbrief. Niet te verwarren met duurzame landbouw, smart farming of duurzame landbouw, heeft agro-ecologie vele voordelen in het tegengaan van de achteruitgang van de biodiversiteit, het beschermen van het milieu en het verbeteren van de voedselbestendigheid van mensen met duurzame landbouwmethoden die de vruchtbaarheid van de bodem in stand houden en toekomstige generaties de middelen geven om hun eigen voedsel te produceren.

  Echter, "hoewel de Belgische ontwikkelingssamenwerking aanzienlijke bedragen investeert in de landbouwsector in ontwikkelingslanden, wordt er weinig geld besteed aan het ondersteunen van de noodzakelijke agro-ecologische transformatie van voedselsystemen in het Zuiden" merkten Olivier de Schutter en Margot Vermeylen in maart 2020 op in een rapport dat de investeringen in agro-ecologie in de Belgische samenwerking analyseert. Daaraan wilde de Coalitie herinneren [1] in zijn zijn achtergrondsnota waarin de Belgische overheid wordt uitgenodigd om van agro-ecologie de belangrijkste motor van de overgang naar duurzame voedselsystemen te maken.

  Het klinkt eenvoudig, maar in werkelijkheid zijn ingrijpende veranderingen nodig om voedselsystemen gezonder, democratischer, eerlijker en milieuvriendelijker te maken.

  Op basis van de meest recente werkzaamheden van het Panel van deskundigen op hoog niveau (HLPE) van het Comité voor de voedselzekerheid in de wereld (CFS), beoogt dit document het volgende :

  • Erkennen van de grondslagen van de begrippen duurzaam voedselsysteem en agro-ecologie, en de principes die daaraan ten grondslag liggen.
  • Samenvatten van de belangrijkste wetenschappelijk onderbouwde argumenten voor een grondige transformatie van voedselsystemen gebaseerd op de principes van agro-ecologie.


  De verdediging van agro-ecologie op het internationale toneel

  Het hoofddoel van elk beleid dat invloed heeft op voedselsystemen moet daarom zijn het recht op voedsel voor iedereen te eerbiedigen en te bevorderen, voor vandaag en voor morgen. (Supporting agroecology to transform food systems, mei 2020, p3)

  Naast de hernieuwing van het Belgische engagement om 15% van de officiële ontwikkelingssamenwerking om te zetten in landbouw en voedselzekerheid, engageerde de Minister Kitir zich ook om een sterke visie op agro-ecologie te steunen op internationale vergaderingen gewijd aan voedselsystemen.

  In dit verband is de VN-top over voedselsystemen (UNFSS), die in het najaar van 2021 zal plaatsvinden, een uitgelezen kans om aan de kwestie van de voedselsystemen het belang toe te kennen dat zij verdient. Niettemin maakt de Coalitie tegen honger zich net als het internationale maatschappelijk middenveld zorgen over de manier waarop deze top wordt georganiseerd en over de risico’s die deze met zich meebrengt voor het toekomstige mondiale beheer van de voedselzekerheid.

  De Coalitie tegen de Honger roept de Belgische en Europese beleidsmakers dan ook op om de volgende drie boodschappen over te brengen aan deze en andere relevante internationale fora :

  • Steun voor de centrale rol van het Comité voor de voedselzekerheid in de wereld (CFS) as a legitimate institution for the governance of food systems.
  • Het aannemen van een op mensenrechten gebaseerde aanpak en het recht op voedsel centraal stellen in alle discussies.
  • Promote agroecology and its principles om de noodzakelijke transformatie van voedselsystemen te begeleiden.


  De Coalitie tegen de Honger

  De Coalitie tegen de Honger werd opgericht in 2002 en telt nu een twintigtal NGO’s (Franstalig en Nederlandstalig) - waaronder FIAN België - die samenwerken rond voedselzekerheidskwesties en Belgisch beleid tegen honger, in het bijzonder rond samenwerkingsbeleid met betrekking tot landbouw en voedselzekerheid.

  terug naar boven


  Notes

  [1Reeds in juni 2020, met de campagne #Yes2Agroecology, eiste de Coalitie dat minstens 1/3 van het samenwerkingsbudget voor landbouw in 2023 agro-ecologie zou moeten ondersteunen. Meer informatie : https://yes2agroecology.be