16 avril 2023
Persbericht - 16 april 2023 - Luchthaven van Luik

Boeren betogen aan de luchthaven van Luik tegen betonnering landbouwgrond

"Beton kunnen we niet eten !”

Deze zondag 16 april demonstreerde het Netwerk voor Steun aan de Boerenlandbouw (RéSAP) in het Waalse dorp Bierset tegen de uitbreiding van de luchthaven van Luik en de betonnering van landbouwgrond in België. Een optocht van boeren, activisten en muzikanten trok langs de bedreigde gronden tot aan de luchthaven. Ze plantten er aardappelen en uien onder de leuze : "Beton kunnen we niet eten !".

De kleurrijke optocht, opgeluisterd met slogans en trommelgeroffel, stond in schril contrast met het desolate landschap. Het grootste deel van de 350 hectare grond die door de uitbreiding van de luchthaven van Luik wordt bedreigd, is landbouwgrond. Een groot deel daarvan is al verwoest door bulldozers. De optocht stopte op verschillende plaatsen voor toespraken en symbolische acties. Vertegenwoordigers van verschillende boerenorganisaties kaartten aan dat het probleem van de betonnering van landbouwgrond heel België aangaat. "De aankoop van grond door niet-agrarische actoren, speculatie en het gebruik van landbouwgrond voor energiedoeleinden, zorgt ervoor dat de prijs van de resterende landbouwgrond de pan uit rijst en dat jonge landbouwers zich niet kunnen vestigen", benadrukte Astrid Ayral van FUGEA. De Waalse regering heeft zich ertoe verbonden tegen 2050 een einde te maken aan de betonnering van haar grondgebied. In Wallonië had de betonnering sinds 1995 een dalende trend, maar sinds 2020 is het tempo weer gestegen tot 3,2 hectare per dag. Met 11,4% van zijn grondgebied bedekt onder beton (2018) is België het derde meest verharde land in Europa.

Woordvoerders van RéSAP wezen erop dat België het zich in de huidige internationale context niet kan veroorloven zijn landbouwoppervlak te verkleinen. Europa is voor zijn voedsel al afhankelijk van invoer, en landbouwgrond is essentieel om onze voedselsoevereiniteit te garanderen. Ook Ernest Vanderlinden van Canopea hekelt de gevolgen van het uitbreidingsproject voor het klimaat : "Gezonde bodems slaan niet alleen koolstof op, ze verzachten de gevolgen van de klimaatverandering ook dankzij hun grote capaciteit om water vast te houden, waardoor de impact van overstromingen en droogtes vermindert. Gezonde bodems zijn ook nodig om het hoofd te bieden aan de biodiversiteitscrisis. Niets groeit of leeft op beton !”

Wim Moyaert van Boerenforum pleit voor een onmiddellijke betonstop anders blijven investeerders doorgaan met beton en asfalt op nieuwe gronden ook als staan er ondertussen in Vlaanderen 1500 ha industrieterrein leeg en vervallen. De transitie moet nu ingezet worden. "Net zoals de affiche symboliseert, moeten we nu het overheidsgeld dat vrij gemaakt wordt voor industrie en kapitalisme terugnemen en gebruiken voor duurzame en lokale voedselproductie. Correct inkomen voor boer en boerin en een sociale voedselzekerheid voor alle burgers"

Het RéSAP verdedigt een duurzaam, familiaal landbouwmodel dat kwaliteitsvolle werkgelegenheid creëert, lokale gemeenschappen voedt en de biodiversiteit bevordert. Het betreurt dat 10 keer meer Waalse overheidsmiddelen (1,24 miljard euro) zijn uitgetrokken voor de uitbreiding van de luchthaven van Luik, dan voor de transitie naar een duurzame landbouw (124 miljoen euro). Het collectief pleit voor een moratorium op de uitbreiding van de luchthaven en op projecten die landbouwgronden betonneren, alsook voor een betere bescherming van landbouwgronden en hun functie als voedselbron. Voor Marie-Hélène Lefèvre, medewerkster van FIAN Belgium, “symboliseert het uitbreidingsproject van de luchthaven de keuze voor een economisch model dat het klimaat, de milieuproblemen en onze landbouw en voedselproductie de rug toekeert”.

Perscontacten :

Afspraak : Rue des Communes (bij de rotonde) - 4460 Grâce-Hollogne, 11 uur.

Programma van de dag :

  • 10u30 : Samenkomst en welkomstwoord
  • 11u00 : Vertrek van de stoet vanaf de Rue des Communes, Grâce-Hollogne (4460)
  • Tijdens de optocht : planten van aardappelen en uien, toespraken, installatie van een groot spandoek
  • 13h00 : Aankomst van de stoet aan de Rue des Blancs Bastons, Grâce-Hollogne (4460) + Boerenmaaltijd, workshops en discussies over de betonnering van landbouwgronden
  • 16h00 : Concert door Kraktakara

Foto’s van het evenement

De volledige persmap met achtergronddossier (in het Frans)

Het Réseau de soutien à l’agriculture paysanne (RéSAP) is een groepering van boerenorganisaties, ngo’s, milieuorganisaties en burgerverenigingen die ter gelegenheid van de Internationale Dag van de Boerenstrijd opkomen voor duurzame en kleinschalige landbouw.