29 avril 2019

Boeren worden uitgesloten van de verkoop van landbouwgrond door het OCMW van Gent, dit is onbegrijpelijk 

Op 30 april start de beroepsprocedure tegen de verkoop van 450 ha publieke landbouwgrond aan een dochteronderneming van Fernand Huts. Als boerensyndicaten, landbouwers, academici en middenveldorganisaties willen we onze steun uitdrukken aan de boer en burgers die een rechtszaak aanspanden tegen de verkoop en nu in beroep gaan tegen de uitspraak. Het aantal landbouwers in België daalt snel en de hoge prijs en tekort van landbouwgrond spelen hierin een belangrijke rol. Deze evolutie heeft gevolgen voor onze lokale voedselproductie. In de huidige context moet een goed beheer van publieke gronden en toegang tot grond voor landbouwers tot de prioriteiten van de overheid behoren.

In 2016 verkocht het Gentse OCMW 450 hectare landbouwgrond aan een investeringsmaatschappij uit de portefeuille van Fernand Huts. Eén boer en enkele burgers besloten een rechtszaak aan te spannen om de verkoop ongedaan te maken. Zij vinden steun bij heel wat boeren en boerinnen in de regio en in heel België. Hun argument is dat door de landbouwgronden in één bulk te verkopen, het OCMW de facto alle landbouwers uitsloot van de verkoop. De aankoop vereiste namelijk 17,5 miljoen euro. Het resultaat was dat de gemiddelde prijs per ha slechts 39.000 euro bedroeg terwijl de prijs van gronden in de regio kan oplopen tot 100.000 euro. De aanklagers argumenteren daarom dat er sprake is van indirecte staatssteun. De rechter in eerste aanleg verklaarde de zaak onontvankelijk en sprak zich dus niet uit over de inhoud van de zaak. De boerin en boer hebben nu besloten om in beroep te gaan.

Landbouwgrond staat overal ter wereld onder druk, maar in België is het probleem extreem urgent. In Vlaanderen verdwijnt elke dag 6 ha open ruimte [1] waarvan een groot deel landbouwgrond. Bovendien neemt de concentratie van landbouwgrond toe ; kleine landbouwbedrijven worden opgedoekt of geïntegreerd in grootschalige landbouwbedrijven. Sinds 1980 verloor België 68 procent van haar landbouwbedrijven [2]. Jaarlijks gaan 2000 jobs in de Belgische landbouwsector verloren. Deze tendenzen hebben een grote invloed op de grondprijs. Onlangs bracht de federatie van notarissen een overzicht over grondprijzen uit. Daaruit bleek dat de prijs van landbouwgrond in Vlaanderen verdrievoudigd is in de afgelopen 10 jaar. De druk op landbouwgrond en moeilijke toegang tot grond voor landbouwers heeft grote gevolgen voor onze lokale voedselproductie. Wie gaat er binnen 20 jaar voor ons voedsel zorgen ?

Het is daarom dringend tijd dat de overheid een grotere rol speelt in het beschermen van landbouwgrond en het zorgen voor toegang tot grond voor onze landbouwers. Dit is essentieel om lokaal, duurzaam en kwalitatief voedsel te garanderen vandaag en in de toekomst.

Ondertekenaars :
Boerenforum, Algemeen Boerensyndicaat, Luc Hollands (FMB), Wiertz Christian (MIG), FUGEA, MAP, Brecht Goussey (Boer- en Compagnie), ‘Tfruitratje, VZW De Warmoezeniers

Voedsel Anders, FIAN Belgium, De Landgenoten, Landwijzer, Bioforum, Wervel, Velt, Voedselteams, Oxfam-solidariteit, Oxfam Wereldwinkels, Greenpeace, David Baele (secretaris ABVV-Algemene Centrale Oost-Vlaanderen), Solidagro, Boeren Bruxsel Paysan, Vormingplus Waas-en-dender, Climaxi, Parkveld Blijft… natuurlijk, Gent Wake Up, Labo VZW, Doubleface vzw, Vormingplus Waas-en-Dender, Links Ecologisch Forum, Oost West Centrum vzw, Werkgroep Natuurlijk Imkeren

- Michiel Dehaene, Esther Beeckaert, Dieter Bruneel, Wouter Vanhove, Hans Vandermaelen, Hanne Cottyn, Hans Vernaeve (Universiteit Gent)
- Hans Leinfelder, Pieter Van den Broeck, Han Verschueren, Jef Peeters, Frank Moulaert, Sofia Saavedra,Maarten Loopmans (KULeuven)
- Barbara Van Dyck (University of Sussex)
- Jeroen Frateur (directeur Sint-Lucas Academie-Gent)
- Eric Corijn (hoogleraar VUB)
- Bram Vandemoortel (Architecture Workroom)

Persbericht naar aanleiding van de beroepsprocedure

In de pers na afloop van de procedure in eerste aanleg :


Notes

[1Ruimte Vlaanderen, 2017, Witboek beleidsplan ruimte Vlaanderen

[2Kerncijfers landbouw, 2017, Economie statistics Belgium