Contact

FIAN Belgium

fian@fian.be
Van Elewijck straat, 35
Elsene, 1050 Brussel Belgium
T. +32.2.640.84.17

Medewerkers van FIAN Belgium

  • Florence Kroff : coördinator
  • Manuel Eggen : Onderzoek en advocatuur
  • Astrid Bouchedor : Onderzoeks- en verdedigingsofficier
  • Hanne Flachet : medewerker mobiling en beleidsbeïnvloeding - Vlaanderen
  • Antoine Hermelin : belast met administratief en financieel beheer
  • Marie-Hélène Lefèvre : mobilisatieofficier
  • Violaine Delhaye : Communicatiemedewerker