23 september 2021
Persbericht Coalitie tegen Honger

De VN-top over voedselsystemen: een gemiste kans voor een grondige transformatie van ons landbouwsysteem

#FoodSystems4People

23 september - De cijfers zijn onthutsend: alleen al in 2020 leed 10% van de wereldbevolking honger en was 30% ondervoed, waaronder een groeiend aantal kinderen. Ondertussen blijft de pandemie voortduren. Onze mondiale voedselproductie heeft een verwoestend effect op het milieu en versnelt de klimaatverandering. Ons hele voedselsysteem, dat zeer ongelijk en onrechtvaardig is, loopt mank.

De VN-top over voedselsystemen, die deze donderdag 23 september plaatsvindt, was bedoeld om deze cruciale uitdagingen aan te pakken. Maar de top wordt van alle kanten veroordeeld omdat hij de toekomst van onze landbouw en ons voedsel in gevaar brengt.

Vanaf 2019 hebben honderden organisaties uit het maatschappelijk middenveld de secretaris-generaal van de VN, António Guterres, bevraagd over de invloed van de agro-industrie op de koers van de top, die de nadruk legt op innovatie, digitalisering, financiering en technologie als de belangrijkste hefbomen voor de transformatie van voedselsystemen. De top stelt de gevestigde belangen en de enorme machtsongelijkheid in voedselsystemen niet ter discussie.

Het proces naar deze top was zo vaag, ondoorzichtig en gekenmerkt door onevenwichten dat we nu al weten dat er weinig goeds uit zal komen, terwijl de uitdaging om onze voedselsystemen te transformeren van fundamenteel belang is, legt Suzy Serneels, beleidsmedewerker bij Broederlijk Delen, uit.

De zelfverklaarde “People’s Summit” is zijn naam niet waard . De mensen die het meeste leed ondervinden van deze voedselcrisis, zijn ook de mensen die oplossingen kunnen aanreiken. Helaas kunnen zij amper deelnemen aan deze top. Zo mist de top een kans op een radicale koerswijziging om de dringende uitdagingen van honger, aantasting van het milieu en klimaatverandering het hoofd bieden”, stelt Florence Kroff, coördinator van FIAN België.

Erger nog, er bestaat een groot risico dat staten en internationale instellingen zich van hun verantwoordelijkheden zullen onttrekken en uiteenlopende coalities zullen vormen rond de aanbevolen oplossingen.

Het maatschappelijk middenveld, coalities van wetenschappers en de speciale rapporteurs van de VN waarschuwen allemaal voor de gevaren van deze top voor het mondiale voedselbeheer. De top geeft de voorkeur aan vrijwillige benaderingen ten koste van de verantwoordelijkheden en de verantwoordingsplicht van staten en internationale instellingen. Dit zal het beleidscoördinatiemandaat verzwakken van het Comité voor Wereldvoedselzekerheid, het belangrijkste inclusieve intergouvernementele platform voor alle belanghebbenden om samen te werken aan voedselzekerheidskwesties, voegt Thierry Kesteloot, beleidsmedewerker voedselsystemen bij Oxfam België, toe.

Wat is het antwoord van België?

Sommige initiatieven en politieke uitspraken wijzen reeds in de richting van een grondige transformatie van de voedselsystemen, wat bemoedigend is. Jammer genoeg reageerden de Belgische vertegenwoordigers op de top slechts zwak op de bezorgdheden van het maatschappelijk middenveld.

Contacts :

  • Thierry Kesteloot, beleidsmedewerker voedselzekerheid, Oxfam België 0489119612
  • Suzy Serneels, beleidsmedewerker recht op voedsel, Broederlijk Delen 0484261824

Verder lezen


Lire l’article publié sur le site de la Libre Belgique


La Coalition contre la Faim est une plateforme regroupant les ONG belges (francophones et néerlandophones) actives sur les questions de sécurité alimentaire et les politiques de coopération relatives à l’agriculture et la sécurité alimentaire.