26 octobre 2017
Analysenota

De voedselraden

Naar een democratisch beheer van voedselsystemen ?

Globalisering en verticale integratie leiden ertoe dat belangrijke schakels in de voedselketen terecht komen in handen van grote voedselconcerns. In deze context ontstaan er tal van nieuwe initiatieven om het beheer van onze voedselsystemen te herlokaliseren en te hervormen. Het is uit de kern van die beweging dat de Voedselraden (in het Engels : Food Policy Councils) ontstonden. Het doel van de Voedselraden bestaat erin het bestuur van voedselsystemen te democratiseren door de verschillende spelers (overheden, vertegenwoordigers van producenten, private sector, sociale partners) te betrekken bij het beslissingsproces. Zo ontwikkelen ze een holistische visie waarmee ze in een bepaalde locatie de uitdagingen identificeren en innovatieve en transdisciplinaire oplossingen voor stellen om voedselsystemen op lokaal niveau te verbeteren, zonder daarbij de ecologische duurzaamheid en de sociale rechtvaardigheid van die oplossingen uit het oog te verliezen.
De nota biedt meer informatie over de context waarin de voedselraden tot stand kwamen alsook hun voornaamste kenmerken. Vervolgens wordt de aandacht gericht op het potentieel van die initiatieven en de uitdagingen waaraan zij het hoofd moeten bieden om een echt participatief instrument ter bevordering van het recht op voedzaam voedsel te worden.