27 maart 2018
Studie FIAN Belgium

Druk op onze landbouwgronden

Hoe redden we onze bodems van de betonnering?

FIAN Belgium publiceert een uitgebreide studie over de huidige situatie van de Belgische landbouwgrond. Deze gronden gaan verloren onder meer door verstedelijking en industriele activiteiten. De studie die deze tendens verder bestudeert wil de aandacht vestigen op de behoefte aan objectieve informatie over de actuele situatie en het gebrek aan middelen en instrumenten om landbouwgrond te beschermen, wat een tekort aan politieke wil verraadt.

Het dominante landbouwmodel slaagt er niet in om iedereen op een duurzame manier van voedzaam voedsel te voorzien. Het is dringend tijd dat we onze praktijken en beleid herzien om zo een alternatief agroecologische en gediversifieerd model te versterken. Het grond vraagstuk en zijn verschillende functies maken integraal deel uit van deze reflectie. Landbouwgrond staat steeds meer onder druk : verschillende gebruiksvormen staan in competitie met elkaar, er is een groeiende concentratie en specialisatie van landbouwbedrijven en de prijs van landbouwgrond stijgt.

De toename van het ruimtebeslag blijft één van de grootste oorzaken van het verdwijnen van landbouwgrond en neemt nog steeds toe (tussen 12 en 17 km² per jaar sinds 1985). Het fenomeen blijft echter slecht gedocumenteerd en het gebrek aan objectieve data draagt bij aan het probleem. Gebaseerd op terreinobservaties en getuigenissen van burgercollectieven en boeren die onmiddelijk geconfronteerd worden met de impact van het stijgend ruimtebeslag, probeert de studie zicht te krijgen op de reële impact van de industrie, vrije tijdsbesteding en verstedelijking en hun aandeel in het verdwijnen van landbouwgrond.

Inhoud van de studie

  • Samenvatting
  • Inleiding
  • Trends op de markt voor landbouwgrond
  • Landbouwgrond verdwijnt onder het beton
  • De overheid heeft een belangrijke rol te spelen
  • Conclusie
  • Aanbevelingen

Lees de Studie (Bestaat enkel in het Frans)