22 août 2013

EEN ERG TRIESTIGE VERJAARDAG : DE STRIJD VAN DE KLEINE LANDBOUWERS VAN MUBENDE GAAT NOG STEEDS VERDER

Maandag 19 augustus ’vierde’ men de twaalfde verjaardag van de uitdrijving van een landbouwersgemeenschap van hun grond in het district Mubende in Oeganda. Die trof 392 families van vier dorpen, in totaal meer dan 2000 personen. De reden voor deze gewelddadige uitdrijving door het Oegandees leger was de installatie van een koffieplantage door een filiaal van het Duitse bedrijf Neumann Kaffee Gruppe (NKG). Het gaat om een grootschalig project met steun van de Oegandese overheid.
De getroffen personen werden op voorhand niet geraadpleegd over de koffieplantage. Hun dorpen en huizen werden verwoest, en ze hebben geen enkele behoorlijke vergoeding gekregen. Ze wonen sindsdien verspreid in het bos langsheen de koffieplantage, zonder watervoorziening, onderwijs of gezondheidszorg. Intussen hebben ze zich wel verenigd in de organisatie « Wake up and fight for your rights –Madudu Group », een burgerinitiatief dat via politieke en juridische weg het recht op grond probeert af te dwingen. Daarvoor beroepen ze zich op de verplichtingen van hun land op het gebied van de mensenrechten, en ook op de verantwoordelijkheid van Kaweri, het plaatselijk filiaal van de Neumann Kaffee Gruppe, op het gebied van de mensenrechten. De mensenrechtenorganisatie FIAN, vooral de Duitse afdeling, steunt de gemeenschap al jaren. Ook FIAN Belgium steunt deze zaak. Vorig jaar nog ontvingen we Peter Kayira, een vertegenwoordiger van de « Madudu Group ». Hij getuigde over de situatie van de uitgedreven gemeenschap en liet foto’s zien. Eind maart 2013 werden de inspanningen van FIAN met een eerste succes bekroond : het Hooggerechtshof van Kampala/Oeganda beloofde de uitgedreven personen een vergoeding te betalen van zo’n elf miljoen euro. Er werd geen rekening gehouden met de eis tot teruggave van de grond, maar offcieel heet het wel dat het ging om « gross violations of human rights », zware schendingen van de mensenrechten dus. De uitspraak van het gerechtshof werd tot nu toe nog niet uitgevoerd. Eind juni heeft de Duitse minister van Ontwikkelingssamenwerking Niebel zich met de zaak bemoeid. Hij riep FIAN op een eind te maken aan de campagne, omdat die het imago van Duitsland zou schaden. De Duitse overheid zou zich wel om de zaak bekommeren. Kort daarvoor was de minister nog in Oeganda geweest, waar hij hoge regeringsvertegenwoordigers ontmoet had. Na een onderzoek van de feiten zou hij tot de slotsom gekomen zijn dat de campagne ongepast en ongerechtvaardigd was. Dat is een klap in het gezicht van de mensenrechtenactivisten, maar geen reden om hun solidariteit met de uitgedreven boeren op te geven. Zoals de twee vorige jaren zijn twee werknemers van FIAN Belgium op 19 augustus naar de Oegandese ambassade in Brussel geweest om de ambassadeur een kop koffie aan te bieden om hem aan de uitdrijving te herinneren, en als teken dat FIAN de strijd voor de getroffen gemeenschap voortzet.