3 mai 2013

Een nieuw, internationaal klachtenmechanisme voor de slachtoffers van schendingen van economische, sociale en culturele rechten

3 mei 2013, Heidelberg/Brussel - FIAN Belgium (lid van het netwerk FIAN International) viert de inwerkingtreding van het Facultatieve Protocol van het Internationaal Verdrag Inzake Economische, Sociale en Culturele rechten (IVESCR) die de 5e mei plaatsvond. Dankzij het Protocol kunnen slachtoffers van de schendingen van hun economische, sociale en culturele rechten, zoals het recht op voedsel, op gezondheidszorg en op huisvesting, die geen beroep kunnen aantekenen op nationaal niveau, een klacht indienen op internationaal niveau bij het Comité voor de economische, sociale en culturele rechten van de Verenigde Naties.

Drie maanden geleden ratificeerde Uruaguay als tiende, en cruciale land, het protocol. De tien ondertekenaars die tot vandaag overgingen tot ratificering zijn Argentinië, Spanje, Ecuador, Mongolië, Bolivië, Bosnië-Herzegovina, Slowakije, El Salvador, Portugal en Uruguay. « Het Facultatieve Protocol van het IVESCR is een essentieel instrument voor de gemeenschappen,voornamelijk de armste onder hen, voor het realiseren van alle Rechten van de Mens en om de overheden om verantwoording te vragen in gevallen van schendingen van de ESCR. » verklaart Flavio Valente, Secretaris-Generaal van FIAN International.

FIAN International is begonnen met druk uit te oefenen voor het ontwikkelen en ratificeren van het Protocol in 1993, tijdens de internationale conferentie voor de Rechten van de Mens in Wenen. De laatste acht jaren heeft FIAN samen gewerkt met een coalitie van 300 organisaties van het maatschappelijk middenveld in het kader van een Stuurgroep die de Coalitie van de NGO’s coördonneert voor het Facultatieve Protocol van het IVESCR om de regeringen in de wereld op te roepen het te ratificeren.
Het Facultatieve Protocol is bedoeld om het nationaal systeem te vervolledigen, niet om het te vervangen. De nationale systemen blijven de belangrijkste arena’s voor de slachtoffers op zoek naar gerechtigheid. Nochtans kunnen de beslissingen genomen door het Comité dankzij dit nieuwe mechanisme mogelijk de nationale en regionale rechtbanken over heel de wereld beïnvloeden.
Derhalve moeten de overheden die het Protocol ratificieerden waken over het inwerking stellen van nationale mechanismen, zoals rechtbanken en commissies van de mensenrechten met het mandaat en de capaciteiten om de Economische, Sociale en Culturele Rechten te doen respecteren. « Bovenop de waarde op het gebied van schadeloosstelling voor de slachtoffers, vormt het Facultatieve Protocol een nieuw instrument van erkend op internationaal niveau dat toelaat om aanzienlijke vooruitgang te boeken op vlak van Economische, Sociale en Culturele Rechten in vele gebieden », legt Flavio Valente uit.

« België tekende het Protocol in 2009 en engageerde zich herhaaldelijk om het te ratificeren. Jammer genoeg is bijna vier jaar na de handtekening, de ratificeringsprocedure nog steeds niet voltrokken. Het is opnieuw een gemiste kans voor België om de ESCR te laten vorderen », verklaarde Manuel Eggen van FIAN Belgium.

Voor meer informatie : raadpleeg onze Factsheet.

Hier vindt u meer info over de coalitie van NGO’s voor de ratificering en in werking stelling van het Facultatieve Protocol.

Contactpersoon pers :

Manuel Eggen

+32 (0)478 93 37 47

PDF - 490.7 ko