7 juillet 2014

Een overwinning in onze strijd voor een Internationale Verklaring van de Rechten van de Boer

Genève, 27 juni 2014

Op vrijdag 27 juni stemde de vergadering van de VN-Mensenrechtencommissie een resolutie dat er verder gewerkt zal worden aan de Internationale Verklaring van de Rechten van de Boer(in) en Andere Landarbeiders. Bolivia is aangesteld om informele consultaties op te starten met alle landen en met het maatschappelijk middenveld, en om in november een tweede sessie te organiseren van de open intergouvermentele werkgroep rond dit thema.

Het idee voor zo’n verklaring kwam van de internationale boerenbeweging La Via Campesina. Zij zijn hier al meer dan tien jaar mee bezig. La Via Campesina heeft 164 landelijke lidorganisaties in 73 landen. Hun missie : gevallen vaststellen van discriminatie van wie op het platteland werkt (boeren, landarbeiders, nomaden, vissers, inheemsen, landlozen ...) en, met de hulp van organisaties zoals FIAN International en CETIM(Centre Europe Tiers Monde), de eigen rechten van elk van deze bevolkingsgroepen omschrijven.

Het Raadgevend Comité van de Mensenrechtenraad liet eerst een aantal studies over dit onderwerp uitvoeren. In maart 2012 werd dan de eindstudie goedgekeurd. In september 2012 voorzag een resolutie in een open intergouvernementele werkgroep die belast zou worden met het opstellen van de verklaring, uitgaand van de eindstudie. In juli 2013 hield deze intergouvernementele groep haar eerste werkvergadering.

Tijdens de 26ste sessie van de VN-Mensenrechtenraad vorige week kwam dus de door Bolivia voorgestelde resolutie ter stemming. 29 landen stemden vóór, dertien onthielden zich, vijf stemden tegen. La Via Campesina vindt dit een geslaagd resultaat. Vergeleken met de stemming van 2012 (23 stemmen vóór, zestien onthoudingen en negen tegenstemmen) is er duidelijk een toenemende steun voor het project.

Frankrijk, Oostenrijk, Duitsland, Italië en Ierland waren in 2012 tegen, maar hebben zich deze keer onthouden. Dat is ongetwijfeld het gevolg van intens lobbywerk door boerenorganisaties zoals de Europese Coördinatie van Via Campesina en door het maatschappelijk middenveld, elk bij hun eigen regeringsleiders. Hieruit blijkt ook dat verschillende regeringen positiever zijn gaan staan tegenover de kleinschalige landbouw.

Ook tijdens de VN-sessie werd er nog druk gelobbyd door delegaties van La Via Campesina.

Tijdens de komende maanden zullen La Via Campesina en haar partners hun inspanningen nog verdubbelen om alle overgebleven bezwaren bij bepaalde landen te overwinnen, en hen te overtuigen van de noodzaak van zo’n internationale verklaring. Die is nuttig voor de bescherming van heel de kleinschalige landbouw, overal ter wereld, die 70% van onze voeding produceert op maar 25% van de landbouwgrond. In deze materie is er geen kloof tussen noord en zuid, daarvan is La Via Campesina het bewijs.

La Via Campesina bedankt Bolivia, Zuid-Afrika, Cuba en Ecuador voor de moeite die ze deden om een constructief werkingsproces mogelijk te maken rond dit dossier binnen de VN-Mensenrechtenraad.

Contact : Geneviève Savigny : + 33 06 25 55 16 87