10 février 2014

Eindelijk een Belgische wet die de verwezenlijking van het recht op voeding beoogt ?

Brussel, 7 februari 2014 – FIAN, de internationale organisatie voor het recht op voeding, is tevreden met het wetsvoorstel « ter invoering van de plicht van een effectieve verwezenlijking van het recht op voeding door België ». De goedkeuring van dergelijke wet door België zou een grote stap zijn naar de verwezenlijking van het fundamentele recht op een adequate voeding en zou een positief voorbeeld zijn op Europees vlak. FIAN roept de politieke leiders op dit voorstel te steunen en nodigt de burgers uit na te denken over de operationele verwezenlijking van de wet.

Op 7 februari 2014 heeft de groep Ecolo-Groen een wetsvoorstel ingediend omtrent het recht op voeding. Dit voorstel volgt op de vaststelling dat België verschillende internationale verdragen ondertekend heeft die het recht op een adequate voeding garanderen zonder dat dit recht ten volle gegarandeerd wordt door de Belgische wetgeving. De kaderwet beoogt bijgevolg deze belangrijke leemte in te vullen door het recht op voeding aan te wenden en de desbetreffende verantwoordelijkheden van de overheden op te sommen. De voornamelijkste door de wet beoogde doelstellingen worden op volgende wijze beschreven :

  • een nationale strategie omtrent voeding omschrijven op basis van een breed sociaal overleg ;
  • duurzame voedingssystemen ondersteunen ;
  • de staatsverplichtingen inzake voedselhulp verduidelijken ;
  • de kwaliteit van de voedingswaarden van het voedsel versterken ;
  • strijden tegen voedselverspilling ;
  • het recht van de consument op informatie omtrent alimentatie versterken ;
  • vermijden dat de handelingen van de Belgische actoren schade verrichten aan het recht op voeding in ontwikkelingslanden.

Volgens An-Sofie Leenknecht, voorzitter van FIAN Belgium : « de meerwaarde van de wet bevindt zich in de holistische benadering van de vele uitdagingen van het voedingssysteem. Tot op heden werden deze verschillende uitdagingen op sectoriële en gescheiden manier aangepakt, wat een diepgaandere reflectie omtrent de duurzaamheid van ons voedingssysteem en de verwezenlijking van het recht op een adequate voeding in de weg stond. »

Het wetsvoorstel is gebaseerd op de Internationale richtlijnen inzake het recht op voeding en op de aanbevelingen van de Speciale gezant voor het recht op voeding van de Verenigde Naties, Olivier De Schutter. Zij voert institutionele mechanismen in die de verscheidene actoren van de voedselketen wil betrekken in een reflectie omtrent de inzet van de voeding. Zij zet de regering aan om een nationale strategie uit te werken voor de verwezenlijking van het recht op voeding.

De wet voert onder andere een nieuw consultatief orgaan in, de Nationale Raad voor alimentatiebeleid (art.4), die bestaat uit de vertegenwoordigers van de federale ministeries en de gefedereerde entiteiten, en de actoren van de voedselketen (evenals de consumenten en de organisaties die gezondheidsdoelen nastreven, van sociale integratie, van bescherming van het milieu en van het recht van de consument). De Nationale Raad is belast na te denken omtrent de uitdagingen van ons voedingssysteem en de regering bij te staan in de uiteenwerking van een nationale strategie voor de verwezenlijking van het recht op voeding. Volgens het laatste rapport van Olivier De Schutter heeft de inplaatsstelling van dergelijke participatieve organen reeds voor belangrijke vooruitgangen gezorgd, bijvoorbeeld in Latijns Amerika en in sommige landen in Afrika en Azië. De wet voert eveneens een verplichting in om de coherentie van de verschillende beleiden inzake het recht op voeding te versterken (art.6), door de regering te verplichten studies omtrent de impact van haar beleid inzake het recht op voeding in ontwikkelingslanden te voeren. Dit betreft een belangrijke eis van de burgers, vooral van de Coalitie tegen de honger, die de voornamelijkste NGO’s groepeert die actief zijn in de sector van voedselveiligheid.

Tot slot is FIAN tevreden met dit wetsvoorstel dat, conform de internationale verplichtingen van België, de belangrijkste doelstellingen naar de verwezenlijking van het recht op voeding, vastlegt. FIAN nodigt de beleidsverantwoordelijken uit dit wetsvoorstel te steunen. Desondanks laat de wet een (te) grote verantwoordelijkheid rusten op de regering inzake het uitvaardigen van uitvoeringsmaatregelen. Wat dit betreft nodigt FIAN, vanaf heden, alle partners van de civiele samenleving uit tot een collectieve reflectie over te gaan omtrent de uitdagingen van de operationele verwezenlijking van de wet en de rol van de civiele samenleving.

Perscontact :

Manuel Eggen, verantwoordelijke voor onderzoek en betoog : 0478.93.37.47