Ethiek en transparantie

Ethiek en transparantie houden in dat FIAN verplicht is haar leden, supporters, donateurs, medewerkers en iedereen die daarom vraagt, te informeren over haar statuten, haar financieel beheer of de samenstelling van de Raad van Bestuur.

Als ondertekenaar van het integriteitscharter stelt FIAN België u ook een formulier en een integriteitsmeldpersoon ter beschikking.


Statuten van FIAN België

De statuten van FIAN België werden in 2018 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, raadpleeg hier voor download.

Raad van Bestuur

Hieronder vindt u de lijst van FIAN Belgium bestuursleden - bijgewerkt op de GA 2021 :
* Tomaso Ferrando (Voorzitter)
* Faure Atger Anaïs
* Giambona Aurélien (penningmeester)
* Gloire Brigitte
* Briones Soledad
* Smets Marie-Pierre
* Sinon Alice (secretaris)

Financiële transparantie

FIAN België houdt zich aan de ethische code van AERF, de Vereniging voor Ethische Fondsenwerving, waarin leden, supporters, donateurs en medewerkers worden geïnformeerd over de besteding van de ingezamelde gelden.

Naast de ingezamelde fondsen wordt FIAN België financieel gesteund door 3 belangrijke donoren :

  • De Europese Commissie (Europese fondsen)
  • Het Directoraat-Generaal voor Ontwikkelingssamenwerking (Federale fondsen)
  • De Federatie Wallonië-Brussel (Communautaire en regionale fondsen)

De details van onze financiële informatie staan te raadplegen op de website van de NGO "Livre Ouvert" en in onze activiteitenverslagen.

U kunt ook de resultaten van de externe evaluaties hier raadplegen.

Integriteitshandvest

Want alle personeelsleden van onze organisatie zijn gebonden aan de deontologische code. Die bundelt gedragsregels en richtlijnen om integer te werken.

FIAN België heeft een Integriteitsknooppunt aangesteld om het Handvest, dat door de Belgische NGO-sector werd ondertekend, uit te voeren,

Deze persoon is belast met het ontvangen en behandelen (alleen of door aanwijzing van ten hoogste 2 andere personen) van alle gemelde gevallen van schending van het integriteitshandvest.

U kunt contact opnemen met het FIAN Belgium Integrity Focal Point om een incident of bezorgdheid te melden door het integriteitsformulier in te vullen.

terug naar boven