17 décembre 2011

FIAN verwelkomt nieuwe Mensenrechten Principes

Heidelberg, 26 oktober 2011- FIAN International, de mensenrechtenorganisatie die pleit voor het recht op voedsel, is verheugd over de aanname van het Verdrag van Maastricht inzake Extra Territoriale Verplichtingen (ETO) van Staten.

Dit verdrag is een cruciale aanvulling op het gebied van economische, sociale en culturele rechten en een belangrijk instrument voor organisaties die werken voor het recht op voedsel en voedselsoevereiniteit.

ETO’s verwijzen naar de mensenrechtenverplichtingen van staten - individueel en gezamenlijk - ten aanzien van personen buiten hun grondgebied. ETO’s worden vaak ‘’vergeten’’ in de wetgeving, het beleid en de praktijk van veel landen. Staten hebben de neiging om verplichtingen te beperken tot hun eigen grondgebied, waarmee ze geen recht doen aan de wettelijke eisen van de internationale gemeenschap noch aan het universaliteitsbeginsel van de mensenrechten.

Deze beperkingen zorgen voor gebrek aan bescherming van de mensenrechten in internationale politieke processen en internationale regulerende maatregelen die gebaseerd zijn op de mensenrechten. Dit geldt voornamelijk voor de economische, sociale en culturele rechten.

"De hiaten in de bescherming van mensenrechten zijn steeds ernstiger geworden in de context van de globalisering in de afgelopen 20 jaar", zegt Rolf Künnemann, directeur Mensenrechten bij FIAN. De recente voedselcrises zijn grotendeels ontstaan door beleid van internationale actoren. Punten van zorg zijn de mensenrechten regelgeving van transnationale ondernemingen en de verantwoordingsplicht van intergouvernementele organisaties. Ook de implementatie van rights based ontwikkeling en mensenrechtenwetgeving in het investerings-en handelsrecht is een zorgpunt.

"De Maastrichtse ETO Principes zijn een belangrijke stap op weg naar het dichten van deze gaten. Zij bieden een broodnodig instrument voor mensenrechtenorganisaties als FIAN International en voor andere sociale bewegingen die te maken hebben met extraterritoriale schendingen van de mensenrechten."

De ETO Principes zijn opgesteld door een groep van 40 gerenommeerde deskundigen op het gebied van internationaal recht en mensenrechten uit de hele wereld, samengesteld door het Maastricht Centre for Human Rights, de Universiteit Maastricht en de Internationale Commissie van Juristen. De leden van de groep zijn huidige en voormalige leden van internationale mensenrechten organen, huidige en voormalige special procedures mandaathouders van de VN Raad voor de Mensenrechten en vooraanstaande academische en juridische maatschappelijk middenveld experts.

Lees de Maastricht Principles on Extraterritorial Obligations of States in the area of Economic, Social and Cultural Rights

Contact : Rolf Künnemann, kuennemann@fian.org