17 avril 2014

Filippijnen : het recht op voeding van 500 landbouwpachters bedreigd

Deze actie loopt van 17 april tot 17 juni 2014.

FIAN International roept de Filippijnse overheid op om de herverdeling van landbouwgrond sneller te laten verlopen, zodat het recht op voeding van de landbouwpachters en hun families verzekerd wordt, en om een einde te stellen aan het lastig vallen van landbouwpachters.

Al sinds 2004 eisen de landbouwpachters van de Hacienda Matias de verdeling van dit landgoed, zoals voorzien in het Algemeen Programma voor Landbouwhervorming. Die hervorming is op de Hacienda Matias nog steeds niet doorgevoerd, en de landbouwpachters en hun families hebben te lijden onder voedselonzekerheid en pesterijen. Dat ligt aan de weerstand van de grondeigenaar, maar ook aan de achterstand bij het Presidentieel Bureau en de moeizame uitvoering van de terreinstudie ter plaatse door het Departement voor Landbouwhervorming (DAR, Department of Agrarian Reform).

Achtergrond

De Hacienda Matias is een kokosplantage van 1.716 hectare bij de gemeente San Francisco op het schiereiland Bondoc in de provincie Quezon. Er wonen zo’n vijfhonderd landbouwpachters met hun families.

In 2004 eisten de landbouwpachters dat het land aan hen toegewezen zou worden, zoals voorzien in het Globaal Programma voor Landbouwhervorming, dat al sinds 1988 van kracht was en vóór 1992 uitgevoerd had moeten zijn.

Daarop diende de landeigenaar een verzoek in om het land in kwestie hiervan vrij te stellen. Dat verzoek werd twee keer door het Ministerie voor Landbouwhervorming afgewezen. Daarop diende de landeigenaar zijn verzoek in bij het Presidentieel Bureau. Ook daar werd het afgewezen. Meteen diende de landeigenaar hier een nieuw verzoek in, met de vraag het dossier opnieuw te bekijken. Momenteel is de zaak hangende.

Het decreet 7 (A.O. 7 serie 2011) van het Departement voor Landbouwhervorming werd intussen definitief en ging in voege. Dit decreet schrijft voor dat het departement geen land in beslag mag nemen in geval van protest of een vraag tot vrijstelling. Het hele landherverdelingsproces op de Hacienda Matias zit hierdoor in een impasse.

Er zijn al een paar keer pogingen geweest om stukken grond aan de landbouwpachters van de Hacienda Matias toe te wijzen. Daarbij kreeg het DAR steeds te maken met felle tegenstand van de landeigenaar. In december 2010 begon het DAR het terrein toch op te meten. Vijf van de zeven percelen van de hacienda werden zo afgebakend. De grondbank van de Filippijnen heeft ook de betaling voor drie ervan al doorgevoerd. De andere percelen moeten nog aan de beurt komen. In augustus 2013 probeerde het DAR de laatste keer de hacienda op te komen, onder bescherming van politie en militairen, maar toch is dat niet gelukt. Dat het DAR de opmeting niet kon voltooien, stelt de rechtsstaat natuurlijk in vraag.

De landbouwpachters en hun families leven in voortdurende angst omdat ze systematisch lastig gevallen, geïntimideerd en gecriminaliseerd worden (fysieke agressie, onterechte beschuldigingen ...). Het wordt hen geweigerd op een vreedzame manier het land in gebruik te nemen waarop ze zichzelf zouden kunnen voeden.

Bovendien krijgen ze met hun verouderde pachtcontract maar 30% van de netto-opbrengst van de kokos-verkoop. Daarom hebben veel landbouwpachters het DAR gevraagd om een echt huurcontract voor de grond die ze bewerken, want dan zouden ze 75% van de netto-opbrengst krijgen. Het opstellen van die contracten is aanzienlijk vertraagd door tegenstand van de grootgrondbezitters. Met de huidige pachtcontracten zijn de inkomsten van de landbouwpachters en hun families zo laag dat ze er zich niet behoorlijk van kunnen voeden.

Waarom vraagt FIAN jouw steun ?

Door de nalatigheid van het Departement voor Landbouwhervorming liep de uitvoering van het programma voor landbouwhervorming vertraging op, en later werd het decreet A.O. 7 serie 2011 gepubliceerd. Dat betekent dat de Filippijnen niet meer voldoen aan hun verplichting om het recht op voeding van de landbouwpachters van de Hacienda Matias te verzekeren. Bovendien kan de Filippijnse overheid de landbouwpachters en hun families blijkbaar niet beschermen tegen pesterijen, criminalisering en geweld. Het niet nakomen van deze verplichtingen vormt een schending van de mensenrechten.

Wat kun je doen ?

Vul het online formulier in op de website van FIAN International, of stuur een e-mail aan de president van de Filippijnse Republiek, met kopies naar het Presidentieel Bureau van de Filippijnen, het Ministerie voor Landbouwhervorming, en het Provinciaal Bureau voor Landbouwhervorming van Quezon II in de Filippijnen. Daarin vraag je hen om de herverdeling van de grond op de Hacienda Matias sneller te laten verlopen, zodat het recht op voeding van de landbouwpachters en hun families verzekerd is ; en om een einde te maken aan de pesterijen tegen de landbouwpachters. De nodige adressen en een modelbrief vind je ook via de [link -> naar de formulier-pagina.

Laat het ons weten als je antwoord krijgt !

PDF - 205.8 ko