18 décembre 2018

Greenwash-ING Tour : stoppen of doorgaan ?

Terwijl ING een campagne lanceert over duurzaam beleggen (“Goed voor uw toekomst en die van mij”), bezocht een groep NGO’s meer dan 20 bankkantoren in het hele land om de toxische financiering van ING in enkele palmoliebedrijven aan de kaak te stellen. De acties vormden een ideale gelegenheid om de directie van de kantoren te ontmoeten en de medewerkers en klanten bewust te maken van de praktijken van de bank, die in strijd zijn met haar sociale en ecologische verplichtingen.

"Het was tijd om in actie te komen", zegt Florence Kroff (FIAN Belgium) namens het NGO collectief. "We zijn al twee jaar in dialoog met ING om ervoor te zorgen dat ze hun eigen sociale en milieu criteria toepassen bij het toekennen van leningen. We zagen echter geen enkele concrete verandering in de relaties tussen ING en klanten zoals SOCFIN. Er is nogthans aangetoond dat deze multinational die actief is in de palmoliesector verantwoordelijk is voor landroof en inbreuken op de mensenrechten van lokale gemeenschappen in Sierra Leone, Kameroen, Ivoorkust en Liberia. Het was onze plicht om niet alleen het bredere publiek, maar vooral ook de medewerkers en klanten van de bank te informeren."

Enkele tientallen burgers in een leeuwenpak bezochten verschillende ING kantoren in de steden Gent, Namen, Luik en Brussel. De vreedzame acties waren gericht op de bewustmaking van de werknemers en klanten in de bankkantoren. Zij zijn direct betrokken bij het beeld dat de bank creëert bij het publiek.

"We kregen zeer positieve feedback op deze acties", legt Sébastien Mortier (FairFin) uit. "De verantwoordelijken van de agentschappen, die voor ons bezoek weinig of geen informatie over het onderwerp hadden, hebben zich ertoe verbonden onze aanbevelingen aan het hoofdkantoor over te maken. De medewerkers waren bezorgd over de kwestie, en klanten wilden zelf actie ondernemen door naar onze website te gaan en een klacht in te dienen bij ING.

Daarom besloot de groep ngo’s terug te keren naar het hoofdkantoor van ING, na een eerste actie op 23 oktober, met meer dan 60 deelnemers. Op donderdag vond opnieuw een sensibiliseringsactie plaats aan het hoofdkantoor waarbij de ngo’s om een nieuwe ontmoeting met het management van ING vroegen.

« De directie is zich ervan bewust dat ze zich niet kunnen blijven verschuilen achter hun boodschap van de afgelopen jaren. Die hield in dat ING een goede relatie met haar controversiële klanten wilde behouden om hen te ondersteunen in het verbeteren van hun praktijken. We toonden aan dat de situatie op het terrein in de afgelopen 5 jaar niet is verbeterd. ING moet zich er nu toe verbinden haar duurzaamheidsbeleid strikt toe te passen, relevante informatie over investeringen in risicovolle sectoren openbaar te maken en een einde te maken aan de financiering van bedrijven die mensenrechten schenden en het milieu schaden », preciseert François Graas (SOS Faim).

Terwijl de bank zich er op papier toe verbindt een hele reeks sociale en milieucriteria te respecteren bij het toekennen van leningen, met name in gevoelige sectoren zoals palmolie, veroordeelt het ngo collectief de voortzetting van de lening van 80 miljoen euro die in 2016 aan SOCFIN werd toegekend en de onderhandelingen over een nieuwe lening van 15 miljoen euro waarvan de status nog steeds niet door de bank werd opgehelderd.

Meer informatie :

Ondertekenaars :

  • AEFJN
  • Entraide & Fraternité
  • FairFin
  • FIAN Belgium
  • MAP - Mouvement d’Action Paysanne
  • Oakland Institute
  • Oxfam Solidarité
  • ReAct
  • SOS Faim
  • CNCD-11.11.11

Perscontact :
• FR : Florence Kroff – florence@fian.be – +32 475 845624
• NL : Sebastien Mortier – sebastien.mortier@fairfin.be – +32 479 317276