15 janvier 2020

Het Belgische beleid ontwikkelingssamen­werking is ondoeltreffend in de strijd tegen honger

Beleidsnota van de Coalitie tegen de Honger

Ter gelegenheid van de hoorzitting in het federaal parlement over de onafhankelijke evaluatie van het Belgisch Fonds voor Voedselzekerheid (FBSA) en het Belgisch beleid voor landbouw en voedselzekerheid, publiceerde de Coalitie tegen de Honger (CTH) op 15 januari een beleidsnota. De nota werd tijdens de hoorzitting voorgesteld aan de Commissie voor Buitenlandse Zaken. Conclusie : er is een groot gebrek aan belangstelling en aandacht voor de strijd tegen honger in het Belgisch ontwikkelingssamenwerkingsbeleid.

België onderschrijft het programma van de Verenigde Naties voor duurzame ontwikkeling tegen 2030. Bovendien richt België zich onder andere op Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling 2, “Zero Hunger” (DOD2). DOD 2 streeft ernaar honger te elimineren, voedselzekerheid te realiseren, voeding te verbeteren en duurzame landbouw te promoten. Ondanks dit engagement steeg sinds 2015 het aantal vrouwen en mannen die honger lijden of ondervoed zijn. Dit ondermijnt de verwezenlijking van DOD2.

We stellen vast dat het Belgische beleid in de strijd tegen honger ontoereikend en ondoeltreffend is. Het gaat er niet langer om meer te doen, het beleid tegen honger moet dringend herzien worden.

De beleidsnota van de CTH (waarvan FIAN actief lid is), bevat concrete aanbevelingen voor een ambitieus beleid dat een antwoord biedt op de uitdagingen :

PDF - 917.9 ko