[JUNI] Voor een transitie naar agro-ecologische en solidaire voedselsystemen
 FIAN Belgium

[JUNI] Voor een transitie naar agro-ecologische en solidaire voedselsystemen

Privacyverklaring

FIAN Belgium hecht veel belang aan de bescherming van uw privacy en beschouwt de inwerkingtreding van de algemene verordening gegevensbescherming als uitstekend nieuws voor de Europese burgers. We verbinden ons er dan ook toe om de regelgeving te respecteren.
Ter herinnering, als u zich wilt afmelden voor deze nieuwsbrief, is dat mogelijk in twee klikken (helemaal onderaan de nieuwsbrief of hier). Uw gegevens worden dan permanent verwijderd.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Louise : louise@fian.be

Naar een gemeenschappelijk voedselbeleid voor Europa

Op 29 en 30 mei nam FIAN Belgium deel aan het "EU Food and Farming Forum" (EU3F). De uitnodiging voor het forum ging uit van het International Panel of Experts on Sustainable Food Systems (IPES-Food) onder voorzitterschap van Olivier De Schutter. Hij bracht meer dan 200 sleutelactoren binnen het voedselsysteem samen om mee te werken aan een reeks beleidsvoorstellen voor een geïntegreerd voedselbeleid op Europees niveau. Meer informatie over het forum vindt u hier : http://www.ipes-food.org/images/CoreDocs/Towards-a-Common-Food-Policy-for-the-EU.pdf

Tweedaagse alternatieve landbouwbeurs : La Petite Foire de Semel

La Petite Foire is een tweedaagse ontmoetingsplaats voor boeren, boerinnen en andere geïnteresseerden in de alternatieve landbouw met conferenties, debatten, filmvoorstellingen, workshops en praktische demonstraties op de weide.
Ook dit jaar draagt FIAN bij aan de organisatie van la Petite Foire en co-organiseren we enkele workshops. We hopen dat je er bij bent.

Indien je een handje wil toesteken (keuken, bar, inkom of afbouw,...), kan je je hier inschrijven !

Roep de kandidaten in je gemeente op tot actie !

FIAN werkte actief mee aan het memorandum van Agroecology in Action voor de gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2018.
Agroecology in Action schuift 5 prioriteiten naar voor die zijn onderverdeeld in verschillende concrete beleidsvoorstellen voor toekomstige lokale verkozenen : Een democratisch beleid ontwikkelen rond lokale voedselsystemen Het landbouwareaal en de natuurlijke hulpbronnen beschermen en toegankelijker maken voor agro-ecologische projecten De vestiging en agro-ecologische (...)

© FIAN Belgium — 2018