15 mai 2018

Lancering van het netwerk « Occupons le terrain » door 15 burgercollectieven

Het is in een alarmerende context van snel verdwijnende grond, dat zo’n vijftien burgergroeperingen en -organisaties hun krachten bundelen in het nieuwe netwerk "Occupons le terrain", vrij vertaald als "Het land bezetten". Het doel van het netwerk is het behoud van bedreigde gebieden en hulpbronnen (landbouwgrond, bossen, groenvoorzieningen, grondwaterstanden, woongebieden, enz.). De officiële lancering van het netwerk vond plaats op zondag 15 april, ter gelegenheid van de internationale dag van boerenstrijd. Op die dag namen 200 mensen deel aan een actie waarbij ze zich land dat nodeloos onder het beton verdween door de uitbreiding van het industrieterrein van Ghislenghien terug toe-eigenden door er aardappelen en granen op te planten.

De lijst van gronden die onder het beton dreigen te verdwijnen door toedoen van publieke of private projecten (aanleg van zoneringen, woonwijken, wegen, etc.) blijft groeien. Daarom koos het netwerk voor de officiële lancering voor een symbolische actie op voormalige landbouwgrond die getransformeerd werd tot zonering (Ghislenghien), maar al enkele jaren leegstaat. Tijdens de actie werden biologische aardappelen en granen geplant. Het doel is om de huidige realiteit van de ruimtelijke ordening aan de kaak te stellen en de druk op grond in België onder de aandacht te brengen.

Dit nieuwe netwerk is ontstaan uit de mobilisatie van talrijke collectieven en verenigingen van burgers in Wallonië en Brussel. Ze willen hun activiteiten en acties op elkaar afstemmen en elkaar ondersteunen om zo onze gemeenschappelijke natuurlijke rijkdommen (bossen, groene ruimten, landbouwgronden, grondwater,...) te vrijwaren van de logica van monopolisering en commodificatie.

Met de lokale en provinciale verkiezingen in oktober 2018 en Federale en Europese verkiezingen in juni 2019 in het vooruitzicht, wil het netwerk deze burgergroeperingen en de projecten die ze uitdragen onder de aandacht brengen.

Het doel is om :

  • de incoherentie van het huidige beleid en de concrete verwoestende gevolgen ervan te documenteren ; in het bijzonder het identificeren en in kaart brengen van de vele plaatsen waar onze gemeenschappelijke natuurlijke hulpbronnen bedreigd worden.
  • de verschillende sterke burgermobilisaties die de laatste jaren in opmars zijn te verenigen ;
  • een kader te scheppen waarbinnen deze burgergroeperingen zich kunnen organiseren, zodat hun stem kan worden gehoord en ze een beslissende invloed kunnen uitoefenen op de politieke besluitvorming.

Ter gelegenheid van de oprichting van het netwerk werd een website gelanceerd www.occuponsleterrain.be met een overzicht van de collectieven en de gronden en hulpbronnen die zij willen beschermen.

Perscontact :

contact@occuponsleterrain.be
Meer informatie : www.occuponsleterrain.be