16 octobre 2013

Mobilisatie inheemse volkeren van Brazilië voor recht op eigen grondgebied

Brussel, 9 oktober 2013 - Op 2 oktober ging in Brazilië een grote nationale mobilisatie van start om de mondigheid en inspraak van de inheemse volkeren in het land te versterken. Dit naar aanleiding van de 25ste verjaardag van de grondwet. De mobilisatie is tot 5 oktober gelopen.

FIAN International steunt al jarenlang de strijd van de Guarani-Kaiowá-Indianen en andere inheemse volkeren in Brazilië. Het recht op een eigen grondgebied van de inheemse en traditionele gemeenschappen in dit land staat momenteel zwaar onder druk. Nieuwe wetsvoorstellen willen de in de huidige wetgeving voorziene teruggave van hun voorvaderlijke gronden moeilijker tot quasi-onmoglijk maken.

Om de huidige mobilisatie te ondersteunen, heeft FIAN een petitie gelanceerd. FIAN komt immers op voor het recht op voedsel, en de beschikbaarheid van grond om te bewerken is daar onmiddelijk aan gelinkt. Als deze inheemse gemeenschappen geen grond hebben om aan landbouw te doen, wordt hun recht op voedsel bedreigd.

FIAN nodigt alle sympathisanten ter wereld uit om met deze petitie de Braziliaanse regering op te roepen de nieuwe wetsvoorstellen, die de rechten van de inheemsen zouden aantasten, te verwerpen, en in te staan voor het recht van de inheemse en andere traditionele gemeenschappen op hun eigen grondgebied, zoals voorzien in de huidige wetgeving.

Voor meer informatie en om de petitie te ondertekenen : http://www.fian.be/agir/actions-urgentes/article/brazilie-oproep-aan-de?lang=nl

Voor uw agenda :
op 10 december, de Internationale Dag van de Mensenrechten, worden overal ter wereld de verzamelde handtekeningen van de petitie overhandigd. We nodigen u uit om daar in België bij te zijn. We verwachten u voor de Braziliaanse ambassade , Louisalaan 350, 1050 Brussel. Meer informatie straks.