17 décembre 2011

Nyéléni 2011 - Boerenorganisaties lanceren werelwijde coalitie tegen landroof

Op een drukbezochte internationale conferentie in Nyéléni, Mali, hebben boerenorganisaties uit de hele wereld zich op 19 november uitgesproken tegen landroof. In de slotverklaring roepen zij op tot een wereldwijde coalitie tegen landgrabbing.

De boerenorganisaties richten zich in het manifest in de eerste plaats op versterking van het vermogen van lokale gemeenschappen om zich te organiseren tegen landroof. Andere centrale punten in de verklaring zijn de bescherming van vrouwenrechten en hun toegang tot land, de bewaking van voedselsoevereiniteit en de vergroting van het bewustzijn over de gevolgen van landgrabbing.

Wereldwijde actiedag tegen landroof

De verklaring bevat een aantal concrete voorstellen om de wereldwijde samenwerking rond het mensenrecht op voedsel te bevorderen. Eén daarvan is de invoering van een jaarlijkse actiedag tegen landroof op 17 april. Ook maken de deelnemende organisaties zich hard voor een Peoples’ Observatory, waarin onderzoek, communicatie en lobby op het gebied van landgrabbing gebundeld kunnen worden. De volledige verklaring is in het Engels beschikbaar op de website van de internationale boerenorganisatie La Via Campesina.

Nyéléni

De eerste Internationale Boerenconferentie tegen Landroof vond plaats tussen 17 en 19 november in het Malinese Nyéléni. Toevallig was de keuze voor die locatie niet. De regering van Mali heeft 800 duizend hectare aan grond in concessie gegeven aan buitenlandse investeerders. Land dat vaak al eeuwen toebehoort aan boerengemeenschappen. De situatie in Mali is exemplarisch voor veel andere landen waar de gewoonterechten van lokale gemeenschappen niet worden erkend.

De conferentie werd bijgewoond door meer dan 250 afgevaardigden van zowel lokale boerenorganisaties als internationale NGO’s.

Nyéléni 2011 - Declaration "Stop Land-Grabbing Now"