30 augustus 2022

Persbericht: Solidariteitsactie rond de zaak Huts.

Landbouwgrond is geen spel. Stop de uitverkoop van publieke landbouwgrond!

Op dinsdagochtend 30/8/22 voerden een tiental activisten van Boerenforum, FIAN Belgium, Landbouwbrigades, Climaxi en Extinction Rebellion Gent actie voor de gebouwen van Katoen Natie in de Gentse haven. Met een kleine “coup de théatre” willen ze aandacht vragen voor de “zaak Huts” en hun steun betuigen aan de boer en de boerin die een rechtszaak aanspanden tegen de verkoop van 450 hectare publieke landbouwgrond aan een vennootschap van Fernand Huts, de topman van Katoen Natie.

De actievoerders hingen een spandoek op aan de brug over de R4 met de boodschap “Stop de Kolonisten van Katoen!”, een woordspeling op het gezelschapsspel de Kolonisten van Catan.

Daarmee willen we aanklagen dat landbouwgrond geen spel is en dat onze overheid heel dringend maatregelen moet nemen om te verhinderen dat rijke industriëlen landbouwgrond opkopen waarmee ze kunnen speculeren,” zegt Wim MOYAERT van Boerenforum. “Onlangs kocht ook het Limburgse immobedrijf van Frank Tans 500 hectare landbouwgrond en bos op. Dat jaagt de prijzen de hoogte in, terwijl kleinschalige boeren en boerinnen het steeds moeilijker hebben om nog betaalbare landbouwgrond te vinden."

De actievoerders trokken daarop naar een stuk braakliggend terrein vlak voor de gebouwen van Katoen Natie. Daar voerden ze een toneelstukje op waarin ze de verkoop aankaartten van 450 hectare landbouwgrond door het Gentse OCMW aan een dochteronderneming van Huts. Hierbij namen enkele boeren de braakliggende havengrond terug in bezit en zaaiden er wintertarwe op.

“In Vlaanderen staat 1.461 hectare aan bedrijfsruimtes leeg. Laten we die eerst aanspreken vooraleer we nog verder landbouwgrond opofferen aan industriegebied, woonuitbreiding of boscompensatie omdat bedrijven elders natuurgebied inpalmen” zegt Wim Moyaert van Boerenforum.

Onder de leuze “Grond voor voedsel” vragen de activisten aan het Gentse stadsbestuur om de verkoop van publieke landbouwgrond te stoppen en het huidige moratorium op de verkoop (dat eind dit jaar afloopt) te verlengen.

Publieke landbouwgrond kan perfect dienen om de transitie te versnellen naar een meer sociaal en ecologisch verantwoord voedsels- en landbouwsysteem,” zegt Kristel CUVELIER van FIAN Belgium. “De stad zou haar eigen landbouwgrond kunnen verpachten aan (startende) lokale boerinnen en boeren die op een ecologische manier aan landbouw willen doen, maar daar geen grond voor vinden. En zo meteen ook de minder rijke lagen van de Gentse bevolking voorzien van gezond en lokaal geproduceerd voedsel, een functie die Gentse publieke landbouwgrond eeuwenlang vervuld heeft.

Door boeren en boerinnen te ondersteunen die op een ecologische manier aan landbouw doen, kan de stad meteen ook iets doen aan de klimaatveranderingen en het verlies aan biodiversiteit,” zegt Wim DW van Extinction Rebellion Gent. “We steunen daarom de boeren in hun strijd voor grond en een leefbare toekomst voor ons allen.

Ook de Vlaamse overheid kan maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat landbouwgrond in handen blijft van boeren en boerinnen,” onderstreept Wim MOYAERT van Boerenforum.

Hij wordt daarin bijgetreden door Kristel CUVELIER van FIAN België :

In Frankrijk wordt landbouwgrond veel beter beschermd door de overheid, onder meer via het SAFER-systeem, dus het kan wel degelijk anders. Samen met Voedsel Anders en De Landgenoten publiceerde FIAN een beleidsnota met maatregelen die de overheid kan nemen om landbouwgrond te vrijwaren voor agro-ecologische voedselproductie.

Vanavond stappen we met Boerenforum en onze partners ook mee in de Oogststoet in Oostakker,” laat Wim MOYAERT nog weten. “We hebben een paardenkar met een rijke industrieel erop, die moeizaam wordt voortgetrokken door landloze boeren. Hiermee willen we alle aanwezigen oproepen om op dinsdag 13 september om 10 uur naar het Hof van Beroep te komen in Gent, wanneer de pleidooien verder gaan in de zaak Huts. Ook dan zullen we actie voeren aan de rechtbank om boer Pieter en boerin Annelies, die de rechtszaak aanspanden, te ondersteunen en een ander grondbeleid te vragen aan het Gentse stadsbestuur.

Perscontacten

  • voor interviews: Wim MOYAERT (Boerenforum): 0494 62 44 25
  • voor meer informatie over de actie: Kristel CUVELIER (FIAN Belgium): 0485 12 56 10

Meer informatie

Foto’s van de actie
Actiewebsite Stop De Kolonisten van Katoen!
Campagne Grond voor Voedsel van Boerenforum
Beleidsnota rond de toegang tot grond (FIAN Belgium, De Landgenoten en Voedsel Anders)

Achtergrond over de zaak Huts

In 2016 verkocht het Gentse OCMW 450 hectare landbouwgrond in Zeeuws-Vlaanderen aan NV Bijloke, een dochterbedrijf van een Luxemburgs vennootschap van Ferdinand Huts, de topman van Katoen Natie. De 72 percelen landbouwgrond werden in één lot verkocht, waardoor gewone boeren geen kans maakten bij de verkoop. Bovendien betaalde Fernand Huts een prijs die onder de waarde ligt die het OCMW had kunnen krijgen, zeker indien alle loten afzonderlijk verkocht waren geweest, waardoor er sprake zou zijn van verdoken staatssteun. Het vennootschap van Huts betaalde 17,5 miljoen voor de gronden, terwijl deze volgens verschillende officiële schattingen tussen 20 en 30 miljoen euro waard zouden geweest zijn.

Een landbouwkoppel, Pieter Van Poucke en Annelies Marchand van de Vierklaver, staptte daarop naar de rechter om de verkoop te laten vernietigen. De boeren kregen geen gelijk in eerste aanleg, maar gingen in beroep. Het Hof van Beroep besliste daarop om eerst advies te vragen van de Europese Commissie over de vraag of er sprake is van verdoken staatssteun. Dat advies, dat ernstige vraagtekens plaatst bij de verkoop, wordt besproken op de zitting van 13 september.

Download de PDF