Campagne

[Pétitie] Gerechtigheid gaat iedereen aan !

Voor een Europese richtlijn over de zorgplicht

Over slechts enkele dagen gaan onze ministers aan tafel zitten om te beslissen over baanbrekende nieuwe regels. Daarmee zal het grote geld niet meer weg kunnen komen met wangedrag. Op dit moment zijn de regels doorgestoken kaart ten gunste van de bedrijven, en zullen ze heel weinig kunnen betekenen voor mens en planeet. We moeten onze politici eraan herinneren dat ze niet voor het grote geld werken, maar voor ons. Ze moeten voorrang geven aan de levens van gemeenschappen en het welzijn van onze planeet.

Deze wet moet gelden voor alle waardeketens, het klimaat en de werknemers beschermen en rechtvaardigheid brengen. We moeten de druk opvoeren en de ministers laten zien dat we ze in de gaten houden. 👀

Wij eisen

Een Europese richtlijn over de zorgplicht die [1] :

  • Verplicht bedrijven de mensenrechten, het milieu en het klimaat te respecteren.
  • Impose strikte en duidelijke verplichtingen voor bedrijven om de schade die zij hebben aangericht te voorkomen en te vergoeden.
  • Houden moeder- en hoofdbedrijven wettelijk verantwoordelijk voor schade in hun hele toeleveringsketen. Geen achterpoortjes !
  • Garandeer het recht op collectieve onderhandelingen voor vakbonden en geef de vertegenwoordigers van de werknemers een echte inspraak in de waakzaamheid in elke fase van het proces.
  • De klimaatcrisis aanpakken door bedrijven te dwingen hun broeikasgasemissies in hun hele waardeketen te verminderen.
  • Bescherm de planeet door bedrijven wettelijk aansprakelijk te stellen voor milieuschade die zij veroorzaken.
  • Verplicht moeder- en hoofdbedrijven om de zorgplichtvereisten toe te passen op al hun zakelijke relaties in hun waardeketens.
  • Mogelijkheden voor getroffen personen, vakbonden en maatschappelijke organisaties om hun recht te halen bij de rechtbanken van Europese landen.
  • Verplicht bedrijven alle mensen te raadplegen die door hun activiteiten worden of kunnen worden getroffen, en hun toestemming te verkrijgen waar dat nodig is.
  • Geeft autoriteiten de bevoegdheid om overtredende bedrijven grondig te onderzoeken en te bestraffen.

Waarom het belangrijk is

De Europese Unie zegt dat zij de mensenrechten wil beschermen en de weg wil vrijmaken voor een duurzame toekomst.

Maar het misbruik van multinationals neemt toe. Decennialang hebben Europese bedrijven werknemers uitgebuit, vooral in de armste landen. Ze hebben mensen ontheemd die totaal berooid achterbleven, of eeuwenoude bossen gekapt voor winst. Dus excuseer onze scepsis.

Burgers en de planeet lijden al te lang onder de misstanden van malafide multinationals. We hebben er genoeg van.

Een eerlijkere wereld is mogelijk. Een samenleving waarin bedrijven de rechten van werknemers en de bestaansmiddelen van gemeenschappen respecteren, producenten uit de armoede halen en de planeet laten gedijen. Een samenleving waarin burgers overal gerechtigheid kunnen zoeken voor schade die hen door bedrijven is aangedaan.

Met regels om bedrijven aansprakelijk te stellen, zullen de producten die we gebruiken niet langer bezoedeld zijn door lijden en vernietiging.

Begin 2022 heeft de Europese Commissie wetgeving voorgesteld om van verantwoord ondernemen een realiteit te maken. Maar dit is slechts de eerste stap naar het opschonen van uitbuitende toeleveringsketens.

We hebben nu uw hulp nodig om de bedrijfslobbyisten te bestrijden die achter de schermen werken om het voorstel af te zwakken.

We moeten opkomen voor regels die bedrijfsactiviteiten echt eerlijker maken. Regels die ons beschermen en de planeet waarvan we afhankelijk zijn om te overleven. Omdat gerechtigheid een zaak van iedereen is.