28 juillet 2021
FIAN International

Valse Beloften

Een kritisch rapport over de Alliantie voor een Groene Revolutie in Afrika (AGRA)

False Promises (Valse Beloften) is een uitstekend rapport van een aantal Duitse donoren en ngo’s, met groepen in Tanzania, Kenia, Zambia en Mali, over de desastreuze gevolgen van de door het bedrijfsleven gestuurde Alliantie voor een Groene Revolutie in Afrika (AGRA) voor Afrikaanse boeren. Het rapport beveelt aan dat de belangrijkste donoren AGRA dumpen en in plaats daarvan agro-ecologie financieren.

Een internationale studie gepubliceerd door de Rosa-Luxemburg-Stiftung, Biba, Bread for the World, FIAN Duitsland, Forum on Environment and Development, INKOTA-netzwerk, IRPAD, PELUM Zambia, Tabio, en TOAM documenteert de dramatische negatieve impact van de Alliance for a Green Revolution in Africa (AGRA) op kleinschalige voedselproducenten in de 13 Afrikaanse landen waar het initiatief zich op richt.

AGRA werd in 2006 opgericht om de strijd tegen de honger in Afrika een nieuwe impuls te geven via een door het bedrijfsleven gestuurde "Groene Revolutie". Het beloofde de landbouwopbrengsten en de inkomens van 30 miljoen kleinschalige voedselproducerende huishoudens tegen 2020 te verdubbelen en zo zowel de honger als de armoede in de focuslanden te halveren. Om deze doelstellingen te bereiken ontving AGRA meer dan een miljard US dollar - voornamelijk van de Bill and Melinda Gates Foundation, maar ook van regeringen zoals de VS, het VK en Duitsland. De studie geeft een uitgesproken negatief rapport over AGRA : de opbrengststijgingen voor de belangrijkste basisgewassen waren in de jaren vóór AGRA even laag als tijdens AGRA. In plaats van de honger te halveren, is de situatie in de 13 aandachtslanden verslechterd sinds AGRA van start ging. Het aantal mensen dat honger lijdt, is tijdens de AGRA-jaren met 30% gestegen.

De studie toont ook aan dat AGRA in feite kleinschalige voedselproducenten schaadt, bijvoorbeeld door hen met hoge schulden op te zadelen. In Zambia en Tanzania waren kleinschalige voedselproducenten niet in staat om de leningen voor kunstmest en hybride zaden na de eerste oogst terug te betalen. AGRA-projecten beperken ook de keuzevrijheid van kleinschalige voedselproducenten om zelf te beslissen wat ze willen verbouwen. Dit heeft dramatische gevolgen voor de gewasdiversiteit. De focus van AGRA ligt op de eenzijdige teelt van maïs. Traditionele klimaatresistente en voedselrijke gewassen zijn daardoor in aantal afgenomen. Volgens het onderzoek is de gierstproductie in de 13 AGRA focuslanden tussen 2006 en 2018 met 24 procent gedaald. Bovendien lobbyt AGRA namens landbouwbedrijven bij regeringen om wetgeving aan te nemen die gunstig is voor kunstmestproducenten en zaadbedrijven in plaats van voor de versterking van kleinschalige voedselproductie en alternatieve structuren. AGRA wordt zelfs het hof gemaakt door regeringen over de hele wereld voor precies deze dienst.

De uitgevers van de studie concluderen onder meer dat regeringen in het Noorden en het Zuiden van de wereld zich moeten terugtrekken uit AGRA en alle andere programma’s van de Groene Revolutie. In plaats daarvan zouden zij een meer duurzame, holistische aanpak moeten steunen, zoals agro-ecologie. Agro-ecologie richt zich op de behoeften van kleinschalige voedselproducenten, hun mensenrecht op voedsel, en hun voedselsoevereiniteit.