29 mai 2017

Verklaring tegen de repressie van sociale bewegingen

Negen actievoerders werden gerechtelijk gearresteerd na een geweldloze actie

Een geweldloze actie uitgevoerd door het burgercollectief EZLN heeft geleid tot de gerechtelijke arrestatie van negen actievoerders. De actie was gericht tegen de praktijken van de European Crop Protection Association (ECPA), de lobby voor de pesticiden industrie. Onze organisaties vinden het disproportionele karakter van de getroffen maatregel verontrustend, omdat ze een belemmering vormt voor het recht op vrijheid van meningsuiting. Wij roepen de veiligheidsdiensten en rechterlijke autoriteiten op om de vrijheid van meningsuiting van de actievoerders die zich inzetten voor de rechten van mens en natuur, te respecteren en te beschermen.

Het EZLN is een burgercollectief die verkleed als dieren, groenten en andere natuurlijke elementen strijden voor klimaatgerechtigheid. Op 9 mei 2017, voerde het EZLN actie aan het kantoor van de ECPA, een lobby die de grootste mondiale producenten van pesticiden vertegenwoordigt zoals Byer, BASF, Monsanto, Syngenta, Dow en Dupont. In een perscommuniqué, hebben de actievoerders verklaard dat de actie de actoren wilde belichten die achter de schermen druk zetten op de Europese instituties om reglementeringen voor de bescherming van het milieu, landbouwers en consumenten tegen te houden. Volgens onze informatie ging het om een geweldloze actie, waarbij geen permante materiele schade werd aangericht. Negen personen werden gerechtelijk gearresteerd na afloop van de actie. Ze moesten de nacht doorbrengen in het politiekantoor van Audergem, voordat ze getransfereerd werden naar het parket van Brussel. Op 15 juni moeten ze opnieuw verschijnen voor graffiti op roerend en onroerend eigendom en degradatie van onroerende goederen.

De actie van het EZLN is legitiem, relevant en nuttig en is een uiting van het recht op vrije meningsuiting.
Legitiem, omdat de grote invloed van de lobbyisten op het beleid en de voortdurende druk die ze uitoefenen op de beslissingsnemers de democratie belemmeren. De burgers die zich organiseren en zich verzetten tegen deze nefaste activiteiten beschermen hun democratische rechten.
Relevant en nuttig, want het collectief viseert diegene die verantwoordelijk zijn voor ernstige bedreigingen voor het milieu en de publieke gezondheid. De ECPA en de bedrijven die hen financieren, verdedigen producten die de kern vormen van een landbouwmodel dat schadelijk is voor de publieke gezondheid en de natuur vernietigt. De economische en politieke macht van deze bedrijven belemmeren de invoering van landbouwpraktijken op Europese schaal die een positieve impact hebben op het milieu, de producenten en de consumenten.

De acties van het EZLN verdedigen het algemeen belang en zetten het belang van onze activiteiten in de verf die bestaan uit beleidsbeïnvloeding, sensibilisering en promotie van landbouw zonder pesticiden. Volgens het Europese hof voor de rechten van de mens, « dans une société démocratique, même des petits groupes militants non officiels, (…) doivent pouvoir mener leurs activités de manière effective et qu’il existe un net intérêt général à autoriser de tels groupes et les particuliers en dehors du courant dominant à contribuer au débat public par la diffusion d’informations et d’opinions sur des sujets d’intérêt général comme la santé et l’environnement » (arrêt Steel et Morris, §89).

We zijn verrast door de buitensporige repressie waarvan de 9 gearresteerden het slachtoffer werden. De arrestaties en gerechtelijke vervolging vormen een belemmering voor de vrijheid van meningsuiting, een fundamentele vrijheid, die gegarandeerd wordt door internationale mensenrechten instrumenten en door de grondwet. Alle beperkingen van dit recht moeten binnen de wet vallen et moeten voldoen aan de criteria van noodzakelijkheid en proportionaliteit. Het is disproportioneel om negen personen gerechtelijk te arresteren voor de feiten die hen toegeschreven worden. Ter herinnering, de ECPA verdedigt het hele jaar door, bij de Europese instellingen, een industrie waarvan de producten de directe oorzaak zijn van meer dan tweehonderdduizend doden per jaar wereldwijd, onze gezondheid ernstige schade toebrengen en bijdragen aan de vernietiging op grote schaal van onze grond, ons water en de natuur.

Eerste ondertekenaars (12/05/2017) :
Agir pour la Paix
Amis de la terre Belgique
CADTM
CEO
COLUPA
CNCD 11.11.11.
FIAN Belgium
Greenpeace
Inter-Environnement Wallonie
Mouvement d’Action Paysanne
Quinoa
Rencontre des continents
Reseau des GaSAP
Etopia

Nieuwe ondertekenaars :
Tout Autre Chose
Ligue des droits de l’Homme (LDH)
Présence et Action Culturelles (PAC)
Le début des haricots
CSC Bruxelles
Ecole en colère
POUR
CETRI - Centre tricontinental
Esperanzah !
Intal
SCI Projets Internationaux
Justice et Paix
SOS Faim Belgique
European Coordination Via Campesina (ECVC)
Inter-Mondes Belgique
Centre liégeois du Beau Mur
Asbl Des tas confus
Vredesactie
TSE Bruxelles
Wervel vzw
SÉCLAS
Hart Boven Hard
Labo
Velt
Climaxi
Bruxelles Laïque
Climate Express
Réseau IDée asbl
Formation léon Lesoil

Wil u als organisatie de verklaring ondertekenen en de activisten ondersteunen :