29 avril 2019
Persbericht

Verkoop van openbare landbouwgronden door het OCMW Gent

boer en boerin gaan in beroep

De boer en boerin die een rechtszaak aanspanden tegen het OCMW van Gent gaan in beroep tegen de uitspraak van de rechtbank in eerste aanleg. In 2016 verkocht het Gentse OCMW 450 ha vruchtbare landbouwgrond in een blok aan een investeringsmaatschappij in handen van Fernand Huts. Op 30 april start de beroepsprocedure. Verschillende boerenbewegingen, middenveldorganisaties en academici steunen de beslissing

De rechter in eerste aanleg nam geen beslissing over de inhoud, maar verschuilde zich achter procedurele argumenten en verklaarde de zaak onontvankelijk. Annelies Marchand en Pieter van Poucke, lokale landbouwers en werkzaam in de Gentse korte keten hebben nu besloten om deze beslissing aan te vechten. Zij en vele andere landbouwers zagen hun kans op het bewerken van een stukje publieke grond aan zich voorbijgaan. 79 aparte percelen werden immers in één blok verkocht voor 17,5 miljoen euro. Geen enkele landbouwer kan zo’n bedrag ophoesten.

“Wij denken dat het enorm belangrijk is dat de rechter zich uitspreekt in deze zaak en gaan daarom in beroep,” vertelt Annelies. “Het is onrechtvaardig dat een rijke industrieel 450 Ha publieke landbouwgrond kan aankopen aan een prijs van 39.000 € per ha terwijl kleine boeren bijna het dubbele moeten betalen op de privémarkt. Het zijn nochtans de landbouwers die de samenleving van voedsel voorzien. Inmiddels heeft het investeringsbedrijf al een deel van de gronden doorverkocht. Dat de gronden op zo’n korte tijd terug van de hand gedaan werden ondanks hoge notariskosten bevestigt dat de aankoopprijs ver onder de marktprijs lag.”

De laatste jaren hebben de Vlaamse steden en gemeenten massaal eigendommen verkocht. Op die manier willen ze andere noodzakelijk investeringen financieren. Vanuit een korte-termijnperspectief is deze beslissing begrijpelijk, maar op langere termijn geven we hiermee onze voedsel autonomie nog verder uit handen. Grond wordt steeds schaarser en dat hebben ook de investeerders van deze wereld begrepen. In België, Europa en de rest van de wereld zien we dat nieuwe spelers zich op de grondmarkt begeven voor speculatieve doeleinden. Dit gaat ten koste van de boeren en boerinnen die deze grond nodig hebben om hun beroep te beoefenen.

Tijs Boelens van het Boerenforum vult aan : “Met 450 Ha zou het OCMW ieder jaar 4500 mensen kunnen voeden. De betwiste gronden hebben gedurende 750 jaar onder die logica in de handen van het OCMW vertoefd. Het is jammer dat het OCMW deze enorm waardevolle publieke eigendommen van de hand deed. Het OCMW zou landbouw en voedsel moeten integreren in haar beleid want toegang tot gezond voedsel maakt deel uit van de verantwoordelijkheid van een OCMW om iedereen een menswaardig leven te garanderen. Gezond, lokaal en duurzaam voedsel is echter enkel mogelijk indien Boerinnen en boeren toegang hebben tot landbouwgrond. Daarom vragen wij een moratorium op de verkoop van publieke landbouwgronden en willen we dat deze gronden worden ingezet voor duurzame lokale landbouw”.

Op 25 april vond in Gent een debat plaats over de zaak. Daarin meldde een deelnemer dat het OCMW nog steeds gronden aan het verkopen is zonder enige voorwaarde rond duurzame landbouw te stellen. Ze passen hierbij opnieuw de procedure onder gesloten omslag toe, zoals dit gebeurde met de zaak Huts. Het is niet duidelijk hoe deze beslissing te rijmen valt met de lokale voedselstrategie van de stad.

Boerenforum, FIAN Belgium en het collectief de Hongerige Stad nodigen iedereen die de boer en boerin willen ondersteunen uit om op dinsdag 30 april om 8u aanwezig te zijn aan het gerechtsgebouw in Gent waar het beroep zal worden ingeleid. Om 8u30 zal Annelies Marchand de pers te woord staan.