4 février 2013

Verlenging van de Dringende Actie in Mozambique

In oktober heeft FIAN een dringende actie gelanceerd om een einde te maken aan de schendingen van de rechten van de boeren van Niassa, een provincie in Mozambique waar industriële bomenplantages over enkele 13 000 hectaren grond de voedselzekerheid bedreigen van de lokale bevolking. Sida, het Zweedse ontwikkelingsagentschap heeft dit aangemoedigd en zij heeft ook de boomaanplantingen gefinancierd in Niassa. Bovendien, heeft het bedrijf in kwestie, Chikweti Forests of Niassa een filiaal van Global Solidarity Forest Fund (GSFF) in Zweden opgericht.

Eind september, heeft een delegatie van de boeren uit Mozambique een tournee gemaakt in Europa om de stem van de bevolking te laten horen. De delegatie van de Nationale Unie van Boeren (UNAC) heeft verschillende vertegenwoordigers van de overheid en enkele investeerdes ontmoet in Zweden en andere landen om de problemen waarmee zij vandaag geconfronteerd worden en hun eisen te bespreken.

Sommige overheden en investeerdes die Chikweti steunen, toonden een zekere bereidheid om tegemoet te komen aan de eisen van de delegatie, maar voorlopig worden de mensenrechten in Niassa nog steeds geschonden, en werd er nog geen halt toegeroepen aan het lijden van de betrokken gemeenschappen.

Daarom vroeg UNAC aan FIAN om de druk op de Zweedse overheid te verhogen totdat zij de vragen van de gemeenschappen in overweging nemen, namelijk, het uitvoeren van een evaluatie van een evaluatie van de impact op de mensenrechten van de Zweedse ontwikkelingssamenwerking in Mozambique, een grotere controle van de investeerdes uit Zweden, het invoeren van een controlesysteem om de activiteiten van bedrijven op te volgen.

FIAN International heeft daarop deze Dringende Actie verlengd tot 30 April 2013.

Help mee, en steun de gemeenschap in Niassa.
http://www.fian.be/agir/actions-urgentes/article/mozambique-zweedse?lang=nl