13/9 : Solidariteitsactie tijdens pleidooien Zaak Huts

Landbouwgrond is geen spel. Stop de uitverkoop van publieke landbouwgrond !

Op dinsdag 13 september 2022 gaan de pleidooien verder in “de zaak Huts”. Grondrecht, Boerenforum, Climaxi, FIAN Belgium, Extinction Rebellion Gent, Landbouwbrigades en diverse andere organisaties roepen op om naar de rechtbank te komen. We verzamelen vanaf 10 uur aan het Hof van Beroep (Koophandelsplein, Gent) om er te protesteren tegen de uitverkoop van publieke landbouwgrond en om steun te betuigen aan de boer en de boerin die deze zaak aanspanden.

Concept van de actie : kom als boer met rode sjaal of burger en speel mee met twee spelen : monopolie met grond (van Te Duur) en de Kolonisten van Katoen (met Boerenforum). Onder de leuze : "Speel niet met Landbouwgrond !!!"

Waar gaat het over ?

In 2016 verkocht het Gentse OCMW 450 hectare landbouwgrond in Zeeuws-Vlaanderen aan een Luxemburgs vennootschap van Ferdinand Huts, de topman van Katoen Natie. De 72 percelen landbouwgrond werden in één lot verkocht, waardoor gewone boeren geen kans maakten bij de verkoop. Bovendien betaalde Fernand Huts een prijs die ver onder de waarde ligt die het OCMW had kunnen krijgen, zeker indien alle loten afzonderlijk verkocht waren geweest, waardoor er sprake is van verdoken staatssteun. Het vennootschap van Huts betaalde 17,5 miljoen voor de gronden, terwijl deze volgens een officiële schatting in 2016 zo’n 20 miljoen euro waard zouden geweest zijn. In de huidige markt zou dat zelfs al 22 miljoen zijn. Wat neerkomt op enkele miljoenen staatssteun.

Een landbouwkoppel stapte daarop naar de rechter om de verkoop te laten vernietigen. De boeren kregen geen gelijk in eerste aanleg, maar gingen in beroep. Het Hof van Beroep besliste daarop om eerst advies te vragen van de Europese Commissie over de vraag of er sprake is van verdoken staatssteun. Dit advies, dat ernstige vraagtekens plaats bij de verkoop, wordt besproken op de zitting van 13 september…

Wat willen we ?

We vragen dat het Gentse stadsbestuur de verkoop van publieke landbouwgrond stopzet en dat het huidige moratorium op de verkoop van publieke landbouwgrond (dat eind 2022 afloopt) permanent verlengd wordt. Publieke landbouwgrond is het perfecte instrument voor een stadsbestuur om de transitie te bevorderen naar een ecologisch en sociaal verantwoord landbouw- en voedselsysteem. Om (startende) lokale boerinnen en boeren die op een ecologische manier aan landbouw willen doen te ondersteunen in hun moeizame zoektocht naar landbouwgrond. Om tegelijkertijd ook iets te doen aan de klimaatveranderingen en het verlies aan biodiversiteit. En om ook de minder rijke lagen van de Gentse bevolking te voorzien van gezond en lokaal geproduceerd voedsel, een functie die publieke landbouwgrond eeuwenlang vervuld heeft. Zoveel mogelijkheden mag de stad niet verkwanselen via een eenmalige verkoop.

Terugblik op de acties van 30/8/22

Op dinsdag 30/8 organiseerden Boerenforum, FIAN en XR Gent een kleine coup de théatre voor de gebouwen van Katoen Natie in de Gentse haven. Een tiental activisten namen er symbolisch een braakliggend stuk industriegrond in en zaaiden er wintertarwe in.

’s Avonds namen Boerenforum, XR Gent, de Landbouwbrigades en FIAN deel aan de Oogststoet in Oostakker. Enkele dappere landloze boeren trokken er een huifkar met daarop Fernand Huts en een vertegenwoordiger van het Gentse OCMW. We deelden 1000 flyers uit en spaarden er nog enkelen voor de tribune met daarop enkele Gentse schepenen en andere lokale autoriteiten. Hopelijk is de boodschap aan het Gentse stadsbestuur daarbij goed toegekomen.

Volgende afspraak : dinsdag 13 september om 10 uur aan het Hof van Beroep, Koophandelsplein, 9000 Gent

Stop de uitverkoop van publieke landbouwgrond !
#grondvoorvoedsel