14 octobre 2021
Europa

De EU moet de "Farm to Fork"-strategie verdedigen

Gemeenschappelijke verklaring van de organisaties van het maatschappelijk middenveld

Vandaag en morgen komen belanghebbenden uit de voedings- en landbouwsector bijeen om de vooruitgang en de volgende stappen bij de uitvoering van de "Boer tot Bord (Farm to Fork)"-strategie te bespreken. Deze strategie vormt de blauwdruk voor duurzame voeding en landbouw in de Europese Unie.

Het voedselsysteem van de EU wordt geconfronteerd met meerdere en onderling samenhangende crisissen die een invloed hebben op onze gezondheid, ons milieu en onze maatschappelijke structuur. De manier waarop wij voedsel produceren en consumeren, leidt tot klimaatverandering en een ineenstorting van de biodiversiteit. Slechte voeding is één van de belangrijkste risicofactoren voor de gezondheid van de Europeanen, en treft vooral de meest kwetsbare sociale groepen. Ondertussen worden landbouwers en vissers zelf ook hard getroffen door het huidige systeem. Velen van hen hebben moeite om fatsoenlijk te kunnen leven van hun werk als gevolg van machtsonevenwichten in de toeleveringsketens en chronische overproductie in diverse sectoren. Om nog maar te zwijgen over de boeren en vissers in het Zuiden en de seizoenarbeiders die te kampen hebben met slechte arbeidsomstandigheden, of de plattelandsgemeenschappen die te lijden hebben onder de vervuiling van de landbouw. Wij en onze snel verslechterende natuurlijke wereld verdienen een beter beleid. "De eigen wetenschappelijke adviseurs van de Europese Commissie hebben overtuigend bewijs gevonden dat aantoont dat een "radicale verandering van het systeem noodzakelijk is omdat de status quo niet langer een levensvatbare optie is".

De "Farm to Fork"-strategie is het allereerste horizontale Europese beleidsinitiatief om de hele voedselketen aan te pakken en zo te komen tot een echt eerlijk, gezond en milieuvriendelijk voedselsysteem. Hoewel niet perfect, is het een belangrijke en welgekomen stap voorwaarts, die de leden van het Europees Parlement verder moeten versterken wanneer zij volgende week over de strategie stemmen.

Wij veroordelen dan ook met klem de gecoördineerde pogingen van sommige lobbygroepen uit de voedingsindustrie om de "Farm to Fork"-strategie in diskrediet te brengen, te vertragen en af te zwakken.

De tactieken van deze lobbygroepen komen neer op het verspreiden van desinformatie en bangmakerij en moeten als zodanig aan de kaak worden gesteld. De zogenaamde "impactstudies" die worden voorgesteld als rechtvaardiging voor de hoofddoelstellingen van de "Boer tot Bord"-strategie , zijn doorspekt met methodologische beperkingen die geen directe en wetenschappelijk onderbouwde conclusies over de verwachte gevolgen van de "Boer tot Bord"-strategie mogelijk maken. De onpartijdigheid van de meeste van deze studies komt in het gedrang door belangenconflicten, aangezien de onderzoekers rechtstreeks gefinancierd werden door lobbygroepen. Het gebruik van sommige bevindingen van deze studies als argumenten tegen de "Boer tot Bord"-strategie is daarom zeer misleidend.

Tot dusver is een groot deel van het debat uitgekristalliseerd rond de ambitieuze doelstellingen van de "Boer tot Bord"-strategie, namelijk de vermindering van het gebruik van landbouwchemicaliën en antimicrobiële stoffen en de overschakeling op meer biologische landbouw. Hoewel deze ambitieuze doelstellingen op zich onvoldoende zijn, vormen ze een essentieel onderdeel van de strategie, omdat ze de koers uitzetten voor de overgang naar duurzame voedselsystemen en ze het mogelijk maken om de vooruitgang hierrond te meten.

In plaats van nutteloze debatten over de vraag of er actie moet worden ondernomen, moet onze aandacht gaan naar de vraag hoe er kan gezorgd worden voor een rechtvaardige overgang naar echt duurzame, gezonde en billijke voedselsystemen. Als we er niet in slagen deze omslag te maken en we de klimaatverandering en de achteruitgang van ons leefmilieu en de biodiversiteit laten verergeren, dan zullen we daar allemaal de gevolgen van ondervinden, van boer tot bord.

Volgende week is het aan de leden van het Europees Parlement om de EU op het rechte spoor te krijgen. Maatschappelijke groeperingen dringen er bij hen op aan om een ambitieuze "Boer tot Bord"-strategie te steunen, die zowel de mens als de planeet ten goede komt

 1. ActionAid International
 2. BEUC - The European Consumer Organisation
 3. BirdLife Europe and Central Asia
 4. ClientEarth
 5. CFFA - Coalition For Fair Fisheries Arrangements
 6. CiWF - Compassion in World Farming EU
 7. CEO - Corporate Europe Observatory
 8. ECVC - European Coordination Via Campesina
 9. EEB - European Environmental Bureau
 10. EHN - European Heart Network
 11. EPHA - European Public Health Alliance
 12. Eurogroup for Animals
 13. Fair Trade Advocacy Office
 14. Feedback
 15. FIAN Europe
 16. FOUR PAWS International
 17. FoEE - Friends of the Earth Europe
 18. Greenpeace European Unit
 19. HEAL - Health and Environment Alliance
 20. IFOAM Organics Europe
 21. IATP Europe - Institute for Agriculture and trade Policy
 22. PAN-Europe - Pesticide Action Network Europe
 23. Urgenci
 24. SAFE - Safe Food Advocacy Europe
 25. Slow Food Europe
 26. WWF European Policy Office
 27. Zero Waste Europe