19 juillet 2018

Het Europees parlement versterkt de rechten van inheemse volkeren en steunt de VN-verklaring voor de rechten van boeren en boerinnen

Het Europese parlement keurde op 3 juli 2018 een resolutie goed over de schending van de rechten van inheemse volkeren, inclusief landroof. Het parlement versterkt zo de rechten van deze groep.

De finale versie van de resolutie werd recent gepubliceerd. In dit document roept het Europees Parlement uitdrukkelijk op tot de goedkeuring van de VN-verklaring voor de rechten van boeren, boerinnen en andere op het platteland werkzame personen. FIAN is blij met deze resolutie en met de steun voor de rechten van boeren en boerinnen.

"Landroof, klimaatverandering en de privatisering van natuurlijke hulpbronnen bedreigen het bestaan van inheemse volkeren en rurale gemeenschappen", verklaart Astrid Bouchedor, beleidsmedewerker bij FIAN Belgium. Binnen deze groepen zijn in het bijzonder vrouwen en kinderen het slachtoffer van structurele discriminatie en schendingen van de mensenrechten. Dat staat in de resolutie van het Europees Parlement. Deze resolutie versterkt de resoluties over klimaatverandering en mensenrechten van de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties (OHCHR). Bovendien uit het Europees Parlement in deze resolutie zijn bezorgdheid over de criminalisering en het geweld waarmee inheemse volkeren vaak geconfronteerd worden wanneer zij hun rechten verdedigen.

"Gemeenschappen van boeren en boerinnen hebben te maken met structurele discriminatie en schendingen van de mensenrechten die vergelijkbaar zijn met die van inheemse volkeren," voegt Astrid Bouchedor eraan toe. FIAN is daarom verheugd over het verzoek van het Europees Parlement aan de lidstaten om de verklaring over de rechten van boeren en boerinnen te steunen. De VN-mensenrechtenraad stemt in september over de aanname van de verklaring. Tot op heden is de Belgische regering terughoudend ten aanzien van de Verklaring.

Contact :
Astrid Bouchedor - astrid@fian.be - Tel +32 (0)2 640 84 17

Meer info :
- Resolutie van het Europees Parlement van 3 juli 2018 over de schending van de rechten van inheemse volkeren, inclusief landroof

- Aangepast ontwerp van de VN-verklaring over de rechten van boeren, boerinnen en andere op het platteland werkzame personen

- Website van de werkgroep voor een verklaring over de rechten van boeren, boerinnen en andere op het platteland werkzame personen

Resoluties van de VN-mensenrechtenraad (OHCHR) over klimaatsverandering en mensenrechten :

2014 : http://ap.ohchr.org/documents/dpage_f.aspx?si=A/HRC/26/L.33/Rev.1
2015 : http://ap.ohchr.org/documents/dpage_f.aspx?si=A/HRC/29/L.21
2016 : http://ap.ohchr.org/documents/dpage_f.aspx?si=A/HRC/32/L.34
2017 : http://ap.ohchr.org/documents/dpage_f.aspx?si=A/HRC/35/L.32
2018 : http://ap.ohchr.org/documents/dpage_f.aspx?si=A/HRC/38/L.5