17 octobre 2011

Honduras : Extreem geweld tegen landelijke bevolking in Bajo Aguán

Het geweld en de onderdrukking tegen de landelijke bevolking in de vallei van Bajo Aguán zitten in een alarmerende fase : tussen januari 2010 en begin oktober 2011 zijn daar veertig mensen vermoord die bij landelijke organisaties betrokken waren. Zo’n 3500 families die overhoop liggen met de grootste palmolie-producenten van de streek, komen sinds een paar jaar op voor hun recht op voeding, en eisen daarom landbouwgrond op. Nationale en internationale mensenrechtenorganisaties hebben vastgesteld dat de landelijke bevolking in dit gebied zich niet kan verdedigen of beschermen tegen wat de overheid onderneemt - of net weigert te ondernemen. Getuigenissen van slachtoffers, families en ooggetuigen tonen aan dat ’veiligheidstroepen’ van de overheid en van particulieren doodslag, marteling, bedreiging en pesterij van de landelijke bevolking op hun geweten hebben.

Daarom roepen we op tot een DRINGENDE ACTIE. Verstuur de Spaanse modelbrief (of per email) aan Sandra Ponce, advocate bij het Fiscal Especial de Derechos Humanos van Honduras, en eis een onderzoek naar de moorden, het stopzetten van de repressie, en een duurzame oplossing voor het landbouwconflict, zodat de staat zijn verplichtingen inzake het recht op voeding kan nakomen. Stuur een kopie van je brief naar het Internationaal Secretariaat van FIAN. Wij sturen kopies van alle brieven door naar de Interamerikaanse Commissie voor de Mensenrechten, naar de Bijzondere Rapporteurs van de Verenigde Naties, naar de instellingen van de Europese Unie en naar andere intergouvernementele instanties.

Context

Al sinds de breuk met de grondwettelijke orde, bij de staatsgreep van 28 juni 2009, gaat het in Honduras bergafwaarts met het respect voor en de bescherming van de mensenrechten. Dat bleek uit rapporten van de Interamerikaanse Commissie voor de Mensenrechten, van de VN en van nationale en internationale NGO’s ter verdediging van de mensenrechten.

Bajo Aguán is één van de gebieden die het sterkst getroffen zijn door spanningen en onderdrukking. De landelijke bevolking klaagt over een algemeen angstklimaat, gevoed door voortdurende bedreigingen,
pesterijen, martelingen en ontvoeringen door militairen, politie, en bewakers van de ondernemingen in dit gebied. In de loop van de jaren 90 hebben die ondernemingen zich een groot deel van de vruchtbare
grond toegeëigend om Afrikaanse palmbomen te kweken.

FIAN volgt de landconflicten hier al sinds 2000. Eén geval betreft het grondgebied van een vroeger regionaal militair oefencentrum (Centro Regional de Entrenamiento Militar, CREM), dat in principe aan
landloze boerenfamilies werd overgedragen. FIAN organiseerde hun strijd, bood hulp aan nationale organisaties en volgde de zaak vanuit internationaal perspectief. Zo kregen de famlies uiteindelijk effectief het grootste deel van de 5700 vrijgekomen hectares. Maar een deel van het terrein werd niét overgedragen, omdat bij de overheid de wil en de kracht ontbreken om die grond uit de handen van invloedrijke ondernemers te halen.

In maart 2011 voerden zes internationale netwerken en organisaties, waaronder ook FIAN, onderzoek naar de mensenrechtenschendingen in Bajo Aguán. Het verslag van deze missie staat on-line op de
website van FIAN (www.fian.org). Daarin staat een gedetailleerde beschrijving van het extreem geweld en de straffeloosheid waar de boerenbeweging onder lijdt. Mensen worden er mishandeld en hun recht op leven, hun fysieke intergriteit, hun recht op voedsel, op gezondheid, op woonst en op onderwijs worden geschonden, zonder dat er een onderzoek volgt, laat staan dat er straffen zouden volgen vanwege de
overheid. Het rapport spreekt van gedwongen uitwijzingen van hele gemeenschappen die bevolen en uitgevoerd zijn in strijd met de internationale normen betreffende de mensenrechten. Het verslag van de
missie werd voorgelegd aan de Interamerikaanse Commissie voor de Mensenrechten en aan de Ondercommissie voor de Mensenrechten van het Europees Parlement.

Volgens de wettelijke beschikkingen die van kracht zijn en de politieke overeenkomsten tussen de verschillende partijen betrokken bij de vele conflicten in Bajo Aguán, moet àlle grond van het vroegere CREM overgedragen woren, plus nog eens de 11000 ha uit het verdrag van 13 april 2011, ondertekend door de president en door de leiders van de boerengemeenschappen. Er is hier en daar vooruitgang geboekt, er zijn een paar onvolledige overdrachten gebeurd, maar verder ziet het er niet naar uit dat de conflictsituatie snel opgelost zal raken.

Belangrijk om te vermelden : de staat maakt er duidelijk consequent werk van om de strijd om grond te criminaliseren en het gebied te militariseren. In juli 2011 waren al minstens 162 leden van diverse protestorganisaties uit het gebied van Bajo Aguán in staat van beschuldiging gesteld. Half augustus 2011 keurde de regering een nieuwe, permanente militaire operatie in deze zone goed (Xatruch II), waarbij duizend agenten en militairen ingezet worden. Dat verhoogde natuurlijk het risico op nog meer geweld tegen de landelijke bevolking. Binnen de zes weken waren al vier boeren en een boerin vermoord. Twee van hen waren vooraanstaande leiders van de boerenbeweging van Bajo Aguán.

Mandaat van FIAN

Honduras maakt deel uit van de staten die partij zijn bij het Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten en het Verdrag inzake Burger- en Politieke Rechten. De overheid van Honduras is dus verplicht de mensenrechten te respecteren, beschermen en garanderen, in het bijzonder dan het recht op leven, het recht op voeding, het recht op woonst, het recht op gezondheid, het recht op onderwijs, en
het recht op persoonlijke integriteit.

Breng FIAN aub op de hoogte wanneer er op je brief gereageerd wordt.

Stuur je brief naar (of een e-mail) :

Fiscal Especial de Derechos Humanos
Abog. Sandra Ponce
Ministerio Público
Edificio Lomas Plaza II
Lomas del Guijarro, Avenida República Dominicana,
Tegucigalpa, DC, Honduras C.A.
Correo electrónico : ponce10s@yahoo.com.ar

Stuur een kopie naar :

FIAN Secrétariat International
Willy-Brandt-Platz 5
D-69115 Heidelberg
Allemagne
Fax:0049-6221-65300-33
Courrier électronique pour cette action :
bajo-aguan@fian.org

De briefschrijfactie loopt nú, dus stuur je brief nú !
Als je je brief pas nà 31 december kunt sturen, geef dan een seintje aan FIAN International.