28 mai 2021
Persverklaring van het Mechanisme voor het Maatschappelijk Middenveld en Inheemse Volkeren (CSM)

Maatschappelijk middenveld en inheemse volkeren

Nieuwe Vrijwillige Richtlijnen voor Voedselsystemen en Voeding van het Comité voor Wereldvoedselzekerheid (CFS) slagen er niet in om de weg vrij te maken voor diepgaande transformatie

Rome, 20 april 2021 - Maatschappelijke organisaties en organisaties van inheemse volkeren delen met diepe teleurstelling hun collectieve en kritische beoordeling van de Vrijwillige Richtlijnen voor Voedselsystemen en Voeding (VGFSyN). De definitieve VGFSyN vormen een gemiste kans om richting te geven aan de hoogstnodige, radicale transformatie van wereldwijde voedselsystemen en om de onderliggende oorzaken van de groeiende hongersnood effectief aan te pakken. 

Bedroevend resultaat

De de VGFSyN werden in februari 2021 versneld goedgekeurd door de lidstaten tijdens de 47e plenaire vergadering van het Comité voor Wereldvoedselzekerheid (CFS) van de Verenigde Naties. Op die vergadering kondigde het Mechanisme voor het maatschappelijk middenveld en inheemse volkeren (CSM), een essentieel en autonoom onderdeel van het CFS, aan dat het zijn definitieve besluit over het al dan niet steunen van deze goedkeuring pas zou nemen na een passend intern raadplegingsproces.

Als resultaat van dit proces heeft het CSM, dat de standpunten vertolkt van miljoenen kleine boeren, inheemse volkeren, vakbonden, consumentengroepen en andere organisaties uit het maatschappelijk middenveld, op 20 april 2021 in een openbare brief hun collectieve conclusies bekendgemaakt. Het CSM verklaart hierbij dat de door de lidstaten onderschreven Vrijwillige richtlijnen voor voedselsystemen en voeding niet volstaan voor de dringende en noodzakelijke omvorming van het voedselsysteem tot een eerlijker, duurzamer, veerkrachtiger en gezonder model.

terug naar de bovenkant van de pagina

Richtlijnen vervagen verantwoordelijkheid

Het CSM en zijn achterban hebben de definitieve versie van de richtsnoeren zorgvuldig geanalyseerd. In hun standpuntbepaling stellen ze dat de VGFSyN meer gericht zijn op handhaving van de status quo dan op erkenning van het algemeen belang van voedselsystemen. In plaats daarvan bestendigen de Richtlijnen juist de op één stapelende mislukkingen van de hypergemondialiseerde en door het bedrijfsleven gedomineerde handel, investeringen en financiën. Dit doen ze door identiteiten en verantwoordelijkheden te maskeren met betrekking tot bestuur, besluitvorming en democratische verantwoording.

"We hebben gezien hoe - in een tijd van wereldwijde ecologische en sociale crisis, die zichtbaar wordt in de vorm van een pandemie - er een duidelijke neiging was in de onderhandelingen om de aandacht niet te vestigen op de verantwoordelijkheden van de verschillende actoren - in het bijzonder de verantwoordelijkheid van het agro-industriële model dat schuldig is aan zowel de klimaatcrisis als aan wereldwijde voedingstekorten,"
zei Isabel Álvarez, mede-coördinator van de CSM-werkgroep van Urgenci International

terug naar de bovenkant van de pagina

Export in plaats van mensenrechten

Volgens het CSM kwam zijn standpuntbepaling niet onverwacht. Het hele besluitvormingsproces werd sinds mei 2020 zwaar gehavend door een onzorgvuldige methodologie, met versnelde procedures met het oog op de aankomende VN-top over voedselsystemen. En een vijandige atmosfeer en machtsspelletjes die erop gericht waren de belangen van de door bedrijven gedomineerde en exportgerichte landen en industrieën op te leggen - in plaats van te streven naar het waarborgen van de mensenrechten. 

Het CSM heeft herhaald dat de modaliteiten van dit proces herzien moeten worden om de CFS-beginselen te waarborgen, met speciale aandacht voor de mensen die het meest door honger en ondervoeding worden getroffen. "Deze verklaring dient ook als een bredere oproep tot bewustwording voor het CFS. We zien de snelle opmars van exportgerichte en marktgestuurde oplossingen voor voedselzekerheid en voedingsproblemen, en de overname door bedrijven van de ruimtes waar kennis over voedselsystemen wordt gegenereerd en bestuurd. Deze verklaring is bedoeld om het hervormde CFS, maar ook de VN als geheel, te beschermen tegen deze trend, die een bedreiging vormt voor het multilateralisme en de mensenrechten, waarvan de VN-top over voedselsystemen een duidelijk voorbeeld is," aldus het standpunt van het CSM.

terug naar de bovenkant van de pagina

En nu ?

Wat de toekomst betreft, heeft het CSM aangekondigd dat het zijn eigen visie op voedselsystemen zal blijven uitdragen en zijn kritische houding ten opzichte van de VGFSyN zal blijven verkondigen. Het CSM zal zich ook blijven inzetten voor en aandacht blijven schenken aan het opvolgingsmechanisme en de acties, zowel van het CFS als van de actoren ervan, bij de uitvoering van de richtlijnen op alle niveaus.

Het CSM zal preventief advies formuleren en de mogelijk negatieve gevolgen voor zijn achterban beperken van sommige van de bepalingen uit de in februari 2021 goedgekeurde hoofdstukken van het VGFSyN.

terug naar de bovenkant van de pagina

Middelen

terug naar de bovenkant van de pagina