10 juin 2013

Verslag "De wedloop om land : Belgische medeplichtigheid in de nieuwe wereldwijde Far West ?"

Brussel, 10 juni 2013 – In samenwerking met een groep Belgische NGO’s waaronder SOS Faim, CNCD 11.11.11, AEFJN, Oxfam Solidariteit en Entraide et Fraternité, nam FIAN Belgium deel aan het opstellen van een rapport genaamd “Rapport "De wedloop om land : Belgische medeplichtigheid in de nieuwe wereldwijde Far West ?” De Belgische verantwoordelijkheid bij buitenlandse landverwervingen”.

Dit rapport is verschenen en voorgesteld voor het Federale Belgische Parlement in het kader van een debat georganiseerd door de ‘Coalitie tegen de Honger’ (een koepelorganisatie van Belgische NGO’s waaronder FIAN Belgium) over de rol van het Belgische Parlement in de coherentie van beleid over het recht op voedsel.

Raadpleeg het rapport door te klikken op deze link :

PDF - 1.7 Mo

Sommige acteurs die vernoemd werden in het rapport, wensten te reageren. Hun reactie kan u hier lezen. (in het Frans)