4 février 2022
Webinar - Engels/Frans/Pools

Who’s Governing Our Food Systems ?

Een initiatief van de Europese leden van People’s Autonomous Response to the UNFSS

Op 9 februari organiseren FIAN Belgium en verschillende partners een webinar over hoe het mondiale publieke voedselbeleid wordt bepaald en wat de bedreigingen zijn voor de democratische grondslagen ervan. Dit evenement wordt georganiseerd door de Europese leden van People’s Autonomous Response to the UNFSS, waaronder ECVC, OxfamSolidariteit, CIDSE, ActionAid en FIAN Belgium.

Het besef groeit steeds meer dat het huidige voedselsysteem niet in de behoeften van de mens en de planeet voorziet. In 2020 zullen wereldwijd tussen 720 en 811 miljoen mensen honger lijden, 160 miljoen meer dan in 2019. De COVID-19-pandemie, de klimaatverandering en niet-duurzame voedsel- en landbouwsystemen waren hierin belangrijke factoren.

De EU heeft erkend dat voedselsystemen zowel een deel van het probleem, als een deel van de oplossing zijn voor gezonde, duurzame en rechtvaardige samenlevingen en voor de planeet [1]. Maar het omvormen van voedselsystemen is geen gemakkelijke taak, aangezien het niet volstaat landbouwpraktijken te veranderen. Ook het hele voedselsysteem - van akker tot bord - en het beheer ervan moet veranderd worden. Niettemin heeft de weg naar verandering veel vragen en uitdagingen opgeworpen over de wijze waarop bestuur en besluitvorming kunnen worden georganiseerd op een wijze die inclusief, democratisch en eerlijk is en die tot duurzame oplossingen leidt.

Sinds de mondialisering van voedselsystemen is voedselbeleid een fel bevochten politieke arena geworden [2]. De belangen en machtsverhoudingen van de verschillende actoren zorgen voor ongelijke middelen om invloed uit te oefenen op de politieke besluitvorming. Internationale inspanningen van een coalitie van overheidsinstanties en sociale actoren zorgden voor de opbouw van openbare regelgevende en institutionele capaciteit ter bevordering van het recht op adequate voeding en voedsel [3].

Het primaat en de legitimiteit van de Europese publieke ruimte om datgene te verdedigen wat het meest heilzaam wordt geacht voor de planeet en de mensen die haar bewonen, wordt op die manier geconfronteerd met ongepaste inmenging van het bedrijfsleven in internationale en regionale beleidsruimten. Het is van cruciaal belang dat de EU wereldwijd het voortouw neemt bij het versterken van het mondiale voedselbeleid op democratische basis en via inclusief multilateralisme.

In het kader van de strategie "van boer tot bord", het rechtskader voor een duurzaam voedselsysteem en het initiatief inzake Sustainable Corporate Governance kunnen de Europese instellingen de positie van de rechtenhouders versterken en de publieke ruimte vrijwaren als een legitieme en verantwoordingsplichtige ruimte voor de regulering van de verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven.

Als vertegenwoordiger van de Europese regionale afdeling van People’s Autonomous Response to the UNFSS organiseren wij op 9 februari om 14.30 uur een evenement met geïnteresseerde Europarlementsleden om een debat op gang te brengen over de volgende vraag :

« Hoe en in welke mate vormen de nieuwe modaliteiten van mondiaal voedselbeleid een uitdaging voor de publieke sfeer en de democratische besluitvorming over de transformatie van onze voedselsystemen ? »

Dit evenement brengt vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en Europese ambtenaren van verschillende parlementaire commissies (DEVE, INTA, AGRI) en van verschillende politieke partijen samen om de huidige stand van zaken op het gebied van voedselbeleid te analyseren en de rol van de EU in de toekomst van voedselsystemen te bespreken.

Contactpersonen :Notes

[1Europese Commissie. 2020. "A Farm To Fork Strategy For A Fair, Healthy And Environmentally-Friendly Food System". Brussel : COM(2020) 381 definitief.

[2McKeon, Nora. 2021. "Global Food Governance". Development 64 (1-2) : 48-55. doi:10.1057/s41301-021-00299-9.

[3Summary Report]. 2021. 49ste vergadering van het Comité voor Wereldvoedselzekerheid (CFS 49). Internationaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling. [online] Beschikbaar op : https://enb.iisd.org/sites/default/files/2021-10/cfs_49_summary_0.pdf.

De visie van een openbaar mondiaal voedselbeleid is doeltreffend aangepakt door middel van een multilateraal coördinatiesysteem voor democratisch toezicht. Recente initiatieven zoals de VN-top over Voedselsystemen dreigen echter de publieke sfeer die regels, normen en beleidsbeslissingen met betrekking tot voedsel en landbouw vaststelt, te fragmenteren om zo plaats te maken voor private belangen die steunen op technologische vooruitgang, financialisering, publiek-private partnerschappen en liberalisering van de handel, ongeacht de gevolgen daarvan voor het milieu en het menselijk welzijn [[Clapp, Jennifer, and Doris A Fuchs. 2009. Corporate Power In Global Agrifood Governance. Cambridge, Mass : MIT Press