Oproep tot actie

Boycott UNFSS

Oproep om de VN-top over voedselsystemen te boycotten en de soevereiniteit van mensen over voedselsystemen terug te winnen !

Het Civil Society and Indigenous Peoples’ Mechanism (CSM) geeft uiting aan zijn groeiende bezorgdheid over het proces van de VN-top over voedselsystemen en lanceert een open oproep om de VN-top over voedselsystemen te boycotten. Het CSM stelt onder meer de corporate capture van de democratische ruimte aan de kaak en eist dat mensenrechten de basis vormen voor een ander mondiaal voedselsysteem.

Context

Begin 2021 sloot FIAN Belgium zich aan bij het standpunt van het Civil Society Mechanism and Indigenous Peoples (CSM) door een open brief aan de voorzitter van het CFS mede te ondertekenen. In antwoord op deze brief heeft Amina Mohammed, adjunct-secretaris-generaal van de VN, de CSM op 30 april bijeengeroepen voor een constructieve gedachtewisseling over de VN-top over voedselsystemen.

Twee verschillende visies

Uit deze gedachtewisseling blijkt dat mevrouw Mohammed weliswaar erkent dat "de macht van bedrijven in voedselsystemen veel gemeenschappen heeft geschaad en een probleem is dat moet worden aangepakt", maar dat zij het partnerschap met het Wereld Economisch Forum (WEF) steunt en niet van plan is om een nieuwe bestuursstructuur voor voedsel te bevorderen. [1]. Terwijl dit proces volgens het CSM "de meest invloedrijke bedrijven in staat stelt ongepaste invloed uit te oefenen op de publieke besluitvorming, ook binnen de Verenigde Naties, en de controle van bedrijven over voedselsystemen op alle niveaus ondersteunt".

Volgens de MSC "is het voor de transformatie van voedselsystemen van essentieel belang om kwesties als machtsongelijkheden, bedrijfsconcentratie en empowerment van mensen aan te pakken".

Twee verschillende visies die stand hielden tot het einde van de gesprekken met de aankondiging van de organisatie van protestevenementen rond de pre-top in juli en een uitnodiging om een vervolgdialoog te voeren na de pre-top, wat de Verbindingsgroep toejuicht.

terug

Kleurrijk protest

In dit verband heeft het CSM de organisaties van het maatschappelijk middenveld opgeroepen om de pre-top van de VN-top over voedselsystemen, die van 26 tot en met 28 juli in Rome in hybride vorm zal worden gehouden, te boycotten. De aan de top voorafgaande besprekingen zullen namelijk doorslaggevend zijn voor de uiteindelijke richting en uitkomst van de top.

Parallel aan en voorafgaand aan de pre-top zullen daarom gedurende drie dagen, van zondag 25 tot en met dinsdag 27 juli, kleurrijke protestacties plaatsvinden.


Meer weten ?