4 août 2021
Internationaal persbericht

Duizenden mensen eisen voedselsystemen die goed zijn voor mensen en de planeet, niet voor grote bedrijven

#FoodSystems4People

De VN-pre-top over voedselsystemen slaagt er niet in niet-duurzame voedselsystemen om te vormen en manieren te vinden om uit de klimaat-, honger- en COVID-19-crises te geraken, zeggen de organisatoren van de tegenmobilisatie, die zo’n 9.000 deelnemers telde.

Rome, Italië. 3 augustus 2021. Tussen 25 en 28 juli 2021 hebben ongeveer 9.000 mensen deelgenomen aan een virtuele tegenmobilisatie om zich te verzetten tegen de VN-pre-top over voedselsystemen (UNFSS). Het alternatieve forum werd toegejuicht als een succes, omdat het een breed scala aan deelnemers bijeenbracht en een tegengeluid tegen de pre-top hielp katalyseren en versterken. De tegenmobilisatie slaagde erin een breed publiek te bereiken met haar visie op een echte transformatie van industriële voedselsystemen via kritische publicaties in belangrijke media zoals BBC, Le Monde, Al Jazeera of de Italiaanse openbare televisie Rai, alsook enkele duizenden berichten met de hashtag #FoodSystems4People die door zo’n 10 miljoen gebruikers op sociale netwerken werd gezien.

De "People’s Counter-Mobilisation to Transform Corporate Food Systems" ging van start met een acht uur durende wereldwijde virtuele rally. Het evenement werd afgewisseld door boodschappen van de gemeenschappen die het meest te lijden hebben onder de overname door de agro-industrie, verklaringen, artistieke optredens en live mobilisaties door honderden individuen en organisaties uit alle continenten, die kleine boeren, veehouders, vissers, inheemse volkeren, landbouw- en voedselarbeiders, landlozen, vrouwen, jongeren, consumenten, stedelijke voedselonzekere mensen, vertegenwoordigers van NGO’s en de onderzoeksgemeenschap vertegenwoordigden.

De tegenbeweging bood ruimte voor een dialoog over de bedreigingen die uitgaan van steeds meer geglobaliseerde en door multinationals gecontroleerde voedselsystemen, en over de haalbare oplossingen die reeds voorhanden zijn om die bedreigingen het hoofd te bieden. Een openingsverklaring waarin de eisen worden uiteengezet van de Autonome Volkerenreactie op de UNFSS-top, de 330 organisaties die de tegenmobilisatie hebben geleid, werd officieel vrijgegeven. Deze groep van het maatschappelijk middenveld en inheemse volkeren drong erop aan dat beleidsdiscussies en -besluiten zouden plaatsvinden in het VN-Comité voor Wereldvoedselzekerheid, de enige multilaterale ruimte met inclusieve, democratische en medeverantwoordelijke participatiemechanismen.

"Het proces van de top over voedselsystemen is ontworpen om de belangen van de machtigste actoren in het agro-industrieel complex te dienen - hoe kunnen regeringen toestaan dat de industrie hun autoriteit en soevereiniteit ondermijnt ?" vroeg Paula Gioia, een kleinschalige voedselproducent en lid van La Via Campesina.

Op 26 juli werden drie rondetafelconferenties gehouden om de VN-Top en zijn pogingen om de deuren te openen voor de controle van het bedrijfsleven over het beheer van voedsel en de wetenschap, aan de kaak te stellen.

"Voedselsystemen worden steeds meer ontworpen om bedrijven macht te geven, niet mensen," zei Ali Aii Shatu van het Indigenous Peoples of Africa Coordinating Committee (IPACC).

De panels, bestaande uit sprekers van sociale bewegingen, regeringsvertegenwoordigers, de VN en de onderzoekswereld, gingen in op de kwestie van de overname van voedselsystemen door multinationals en herhaalden de kernboodschap van een verklaring die door honderden academici in een recente brief werd gedeeld.

"We hebben geen nieuw wetenschap-politiek raakvlak voor voedsel nodig. In plaats daarvan moeten we bestaande modellen versterken, zoals het panel op hoog niveau voor voedselzekerheid en voeding (HLPE)," herhaalde Zoltán Kalmán, gepensioneerd ambassadeur en voormalig permanent vertegenwoordiger van Hongarije bij de voedsel- en landbouwagentschappen van de VN in Rome.

In dezelfde geest heeft het Internationaal Panel voor Duurzame Voedselsystemen (IPES) officieel aangekondigd dat het zich uit het UNFSS-proces heeft teruggetrokken.

Op 27 juli werd de tegenmobilisatie voortgezet met 15 virtuele dialogen over een breed scala van onderwerpen, zoals de reactie van het Afrikaanse volk op de UNFSS, agro-ecologie, mensenrechten en voedselsoevereiniteit als middel om op gerechtigheid gebaseerde alternatieven op te bouwen, of democratisering van voedselsystemen als manier om bedrijfsconcentratie te voorkomen.

Tijdens een van de sessies zei Shalmali Guttal van Focus on the Global South : "We hebben meer controle nodig over grote bedrijven en strengere regelgeving die het algemeen belang vooropstelt. We moeten voedselsystemen koppelen aan voedselgewassen, en ze niet scheiden van onze samenleving".

Daarna waren er vier sessies gewijd aan het vieren van de visie van mensen die de macht willen terugnemen en industriële voedselsystemen willen transformeren in elk continent : in Abya Yala (Latijns-Amerika en de Caraïben), Turtle Island (Noord-Amerika), Afrika en Azië.

De tegenmobilisatie culmineerde in verklaringen van inheemse leiders en vertegenwoordigers van sociale bewegingen, alsook in een mystieke ceremonie in de Zapotec-taal.

Saul Vicente, van de Internationale Indiaanse Verdragsraad, sloot de zitting af met een boodschap van hoop : "Ze wilden ons begraven om ons te laten verdwijnen, maar ze wisten niet dat wij zaden waren".

De Autonome Volksrespons op de VN-top evalueert momenteel de resultaten van de pre-top en zal een vervolg geven aan de top naarmate nieuwe informatie wordt vrijgegeven. Het is echter nu al duidelijk dat de pre-top is geëindigd zonder dat een oplossing is gevonden voor de fundamentele vraagstukken waarvan honderden organisaties hadden geëist dat zij zouden worden opgelost. Daartoe behoren juridisch bindende instrumenten om een einde te maken aan de straffeloosheid van multinationale ondernemingen, om een einde te maken aan het gebruik van pesticiden, om een einde te maken aan het wereldwijde zaadmonopolie en aan de privatisering van de biodiversiteit en het gemeengoed. De officiële top zal in september 2021 in New York worden gehouden.

- EINDE -


Pers contact

Marion Girard Cisneros, communicator bij het Civil Society and Indigenous Peoples Mechanism (CSM) voor de betrekkingen met het VN-Comité voor Wereldvoedselzekerheid (CFS) van de Verenigde Naties marion.girard.cisneros@csm4cfs.org


Lees meer