5 november 2021

Europees Parlement neemt standpunt in ten gunste van omvorming voedselsystemen

Uitslag van de stemming in de plenaire vergadering van het Europees Parlement op 19 oktober

Brussel, 20 oktober 2021 - Gisteravond heeft het Europees Parlement in Straatsburg een stap voorwaarts gezet in zijn streven om op regionaal niveau de basis te leggen voor de transformatie van voedselsystemen om deze duurzaam, gezond en eerlijk te maken, zowel binnen zijn grenzen als daarbuiten. De Farm to Fork (F2F)-strategie, die in mei vorig jaar door de Europese Commissie is gepresenteerd, is een van de belangrijkste pijlers van de Europese Green Deal.

Deze horizontale strategie roept op tot doortastende maatregelen om voedselwaardeketens weer op te bouwen die goed zijn voor mens en planeet. Zij is van plan dit te doen door een combinatie van regelgevende en vrijwillige maatregelen die een verschuiving van productie (boerderij) naar consumptie (vork) in een duurzame richting aanmoedigen, vergezeld van financiering voor onderzoek en innovatie. Tevens wordt opgeroepen tot een herziening van het beleid en de handelsovereenkomsten van de EU, alsook van de prioriteiten op het gebied van internationale samenwerking, teneinde deze in overeenstemming te brengen met de doelstellingen van een wereldwijde overgang naar duurzame voedselsystemen.

Vanuit het oogpunt van FIAN zien we, hoewel de F2F-strategie niet voldoende verankerd is in de mensenrechten en ambitieuzer zou kunnen zijn, het als een eerste stap om de manier waarop voedsel wordt geproduceerd en geconsumeerd te veranderen. Het impliceert een verandering van het agro-industriële model zoals we dat vandaag kennen in de hele waardeketen, inclusief distributie en detailhandel. Haar ambities moeten hand in hand gaan met de uitvoering van de nationale strategische plannen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). In reactie daarop zijn de grote boeren, de agro-industrie en zelfs de Amerikaanse minister van Landbouw de barricaden opgegaan met alarmistische slogans. Lobby’s van de voedingsindustrie hebben een massale campagne gelanceerd onder conservatieve en liberale leden van het Europees Parlement om de groene doelstellingen van de tekst te ondermijnen, en voorspellen het ergste voor de voedselzekerheid van de Europese burgers.

Paniekberichten die een daling van de productie en een exponentiële stijging van de voedselprijzen voorspelden, doortrokken het plenaire debat in Straatsburg op maandagmiddag, voorafgaand aan de stemming van gisteren. Deze rechtse hullabaloo, bedoeld om de belangen van de agro-industrie te beschermen, is gelukkig in het eindresultaat mislukt. Een grote meerderheid van de EP-leden (452 stemmen voor, 170 tegen, 76 onthoudingen) keurde de definitieve tekst goed, waardoor het progressieve blok en een deel van de conservatieve fractie, die zich aanvankelijk hadden verenigd met het mede-auteurschap van het verslag van het Parlement door mevrouw Anja Hazekamp, een Nederlands EP-lid van de linkse fractie (GUE/NGL), en de heer Herbert DORFMANN, een Italiaans EP-lid van de EPP-fractie, werden verenigd.

Hoewel de tekst niet juridisch bindend is, geeft hij het standpunt van het Parlement weer over de doelstellingen die de Commissie reeds in haar mededeling van mei 2020 heeft vastgesteld. FIAN, dat ook lid is van de European Food Policy Coalition, verwelkomt dit verslag en roept de Commissie op stappen te ondernemen om een strategie op te zetten die ongevoelig is voor "corporate capture", die duidelijke waarborgen biedt tegen belangenconflicten die de transformatie van onze voedselsystemen belemmeren, die mensen in het middelpunt van het beleid plaatsen en die voedsel behandelen als een zaak van openbaar belang. De stemming in de plenaire vergadering van het Europees Parlement heeft de mechanismen blootgelegd van de agro-industriële lobby om elke poging tot verandering die hun winsten aantast, te verijdelen, in weerwil van het klimaat, de natuur en de samenleving. Het is tijd om samen te werken in een strategie die de mensenrechten eerbiedigt, agro-ecologische landbouw bevordert en dit doet in solidariteit met voedselproducenten en consumenten over de hele wereld, om zo de veerkracht van de planeet op lange termijn op te bouwen.

Contactpersoon:
Almudena Garcia I Sastre, Europees voorlichter
mail: almudena[at]fian-europe.org