8 januari 2021
Nyéléni ECA

Gemeenschappelijke grond: lokale strategieën voor de toegang tot land voor de boerenlandbouw en agro-ecologie

Your land, My land, Our land

De Nyéléni-beweging voor voedselsoevereiniteit in Europa en Centraal-Azië (Nyéléni ECA) publiceert een praktische handleiding om de strijd voor land van kleinschalige producenten en lokale gemeenschappen te ondersteunen. FIAN België en FIAN International leverden een bijdrage aan dit boek met verschillende analyses en casestudies.

"Your Land, My Land, Our Land. Grassroots Strategies to Conserve Farmland and Access to Land for Peasant Farming and Agroecology" » brengt verhalen, praktijkervaringen, juridische instrumenten en meer samen om de toegang tot land te vergemakkelijken voor agro-ecologische boer.inn.en, herders en mobiele veehouders, kleinschalige voedselproducenten, lokale bewoners, consumenten en milieubewuste mensen en organisaties. Het handboek benadrukt hun cruciale rol in het opbouwen van een duurzamer en eerlijker landbouw en voedselsysteem.

In de afgelopen decennia is de commodificatie van land een steeds groter probleem geworden op het Europese continent. Dit proces wordt aangestuurt door een combinatie van het landbouw-, voedsel- en energiebeleid zowel op Europees, nationaal en lokaal niveau, vrijhandelsakkoorden, liberalisering van de markt, infrastructuur- en mijnbouwprojecten en verstedelijking.

Het heeft geleid tot de extreme daling van het aantal boer.inn.en; de concentratie van land in de handen van enkelenen de vergrijzing van de bevolking in de landbouw. Bovendien is het zeer moeilijk geworden om te starten in de landbouw en heeft het geleid tot lage en instabiele prijzen die verhinderen dat kleinschalige boeren een waardig bestaan kunnen opbouwen; het verlies van landbouwgrond; de snelle degradatie van bodems en ecosystemen, en het gebruik van land als pion in het vrije verkeer van kapitaal.

Keer terug naar de bovenkant van de pagina

"Your Land, My Land, Our Land." bewijst echter dat verzet vruchtbaar is en dat lokale strijd voor land in de afgelopen decennia over het hele continent is opgekomen. Het handboek schetst 12 verschillende ervaringen: van de jarenlange NO TAV-beweging in Italië, waarvan de acties om de aanleg van een hogesnelheidsspoorlijn te blokkeren hebben geleid tot gevangenisstraffen voor betrokken burgers, de mobilisatie voor "Save Roșia Montană" die een internationale beweging heeft gecreëerd die groot genoeg is om de ontwikkeling van de grootste open goudmijn van Europa te stoppen, de samenwerking tussen de Brusselse regering en de community land trust Terre-en-vue om land terug te winnen voor lokale voedselproductie, de toename van CSA (community supported agriculture) groepen die uit solidariteit land veiligstellen voor lokale voedselproductie, of praktische hulpmiddelen zoals het opbouwen van distributienetwerken om producten te verkopen om landacties te financieren, zoals de Field liberation movement die bier verkocht in België.

Het handboek geeft ook een overzicht van beleidsinstrumenten die gebruikt kunnen worden om landbouwgrond te behouden en toegankelijk te maken voor actieve boer.inn.en, nieuwe boer.inn.en, landloze arbeiders, lokale gemeenschappen en voor duurzame landbouw.

De auteurs hopen dat collectieven die betrokken zijn bij lokale strijd, boeren- en kleine producentenorganisaties, toekomstige boer.inn.en, organisaties die werken aan voedselsoevereiniteit en rechtvaardige voedselsystemen, consumentengroepen, milieuorganisaties en andere organisaties actief rond voedsel en landbouw het handboek zullen kunnen gebruiken ter ondersteuning van hun activiteiten.

Keer terug naar de bovenkant van de pagina