10 november 2015
Hands on the Land

Kom in actie voor voedselsoevereiniteit

Nieuwe brochure

Lees de nieuwe brochure van de gezamenlijke campagne van "Hands on the Land for Food Sovereignity":

PDF - 4 MB

Voedsel, land, water en zaden zijn geen handelswaren!

Natuurlijke hulpbronnen zijn van vitaal belang voor kleinschalige voedselproducenten en maken deel uit van ons gemeenschappelijk erfgoed.
Toch wordt kleinschalige voedselproducenten en hun gezinnen in Noord en Zuid in toenemende mate de toegang en controle over deze middelen ontzegd en ingeperkt.

De natuur wordt steeds meer beschouwd als handelswaar, terwijl een in toenemende mate door bedrijven gecontroleerd wereldvoedselsysteem juit die lokale voedselsystemen aantast die de overgrote meerderheid van de wereldbevolking voeden.

Voedselsoevereiniteit biedt een werkelijke oplossing voor de huidige voedsel-, land- en energiecrises.
Het is een visie voor democratische controle over de natuurlijke hulpbronnen door de mensen en voor de bescherming van biodiversiteit en natuur.

‘HANDS ON THE LAND FOR FOOD SOVEREIGNTY’ campagne heeft tot doel om de strijd voor voedselsoevereiniteit wereldwijd, in Noord en Zuid, met elkaar te verbinden.
De inzichten en ambities van diegenen die in de frontline staan van de strijd voor voedselsoevereiniteit moeten leidend zijn bij het bepalen van beleid dat hen aangaat.
In de Europese context vereist dit een kritische stellingname waar de EU tekort schiet en het prijzen van EU-beleid waar het slaagt.

Onderneem actie voor land- en voedselsoevereiniteit.

PNG - 43.6 kB
Hands on the land