14 février 2019

Land conflict in Sierra Leone : ernstige aanval op mensenrechtenverdedigers

Lokale en internationale mensenrechtenorganisaties en organisaties actief rond landbeheer in Sierra Leone, hebben hun bezorgdheid en verontwaardiging geuit over het excessief geweld van veiligheidstroepen van de regering, in Malen chiefdom, Sierra Leone. Op 21 januari 2018, werden twee mensen, Mohamed Ansumana en Mustapha, doodgeschoten. De daarop volgende confrontaties leidden ertoe dat tientallen inwoners van Malen hun huizen moesten ontvluchten.

Land conflict in Sierra Leone :

Na afloop van de incidenten, gingen mensenrechtenactivisten ter plaatse om de gebeurtenissen te documenteren. Je vindt het rapport van deze fact finding mission hieronder.

Hier vind je het persbericht in Frans
Hier vind je het persbericht in Engels

Rapport van de fact finding mission over de mensenrechtensituatie in Malen, Sierra Leone, na afloop van de gewelddadige evenementen in Januari 2019.

Hier vind je een overzicht van de beschikbare informatie over het landconflict.