11 juni 2018

Oproep aan VN-lidstaten voor actieve deelname consultaties inzake bindend verdrag

Een 200-tal organisaties (waaronder FIAN Belgium) heeft de VN-lidstaten in een brief opgeroepen om actief en constructief deel te nemen aan de open consultaties en onderhandelingen voor een bindend verdrag inzake bedrijven en mensenrechten. We roepen de lidstaten ook op om met eigen voorstellen te komen met betrekking tot de inhoud van het verdrag en het onderhandelingsproces. In de brief vragen we bovendien dat de ontwerptekst voor het verdrag zo snel mogelijk vrijgegeven wordt zodanig dat de lidstaten voldoende tijd hebben om hun positie te bepalen en opmerkingen te formuleren voor de onderhandelingen in oktober.

The Binding Treaty zou een eerste bindende internationale regulering zijn ter bescherming van de mensenrechten met betrekking tot de activiteiten van transnationale ondernemingen en andere bedrijven. Deze bescherming is hoogst nodig gezien het grote aantal gevallen van misdaden tegen de mensenrechten door transnationale bedrijven en de systematische straffeloosheid waarmee ze gepaard gaan. Wij staan volledig achter de doelstelling van dit proces dat een logische stap is om tegemoet te komen aan een historische oproep van het maatschappelijk middenveld en getroffen gemeenschappen voor meer regulering van bedrijven en toegang tot rechtspraak voor slachtoffers.

Zoals voorzien in het goedgekeurde rapport van de derde onderhandelingssessie in oktober 2017, heeft de voorzitter-rapporteur van de intergouvernementele werkgroep, Luis Gallegos de verschillende staten en andere betrokken actoren uitgenodigd voor 4 open consultaties die moeten bijdragen aan de voortgang van het onderhandelingsproces voor een bindend verdrag. Deze open consultaties dienen ter voorbereiding van de onderhandelingen in oktober 2018 en komen bovenop bilaterale consultaties.

De open consultaties zijn belangrijk omdat gesprekken tussen de staten onderling en met het middenveld essentieel zijn voor het goede verloop van het proces. De consultaties focussen op twee aspecten: enerzijds de inhoud van het toekomstig verdrag en anderzijds de manier waarop de discussies rond het verdrag georganiseerd zullen worden. Er vonden reeds 2 van de 4 consultaties plaats.

Zowel de verschillende staten als organisaties van het maatschappelijke middenveld zijn uitgenodigd om deel te nemen aan de consultaties.

Tot nu toe waren de Europese lidstaten aanwezig tijdens de consultaties, maar hebben ze geen interventies gedaan. Dit was vooral jammer tijdens de laatste consultatie waarbij het onderwerp rond het toepassingsgebied (scope) van het verdrag op de agenda stond, gezien het belang dat de EU aan dit punt hecht.

Met de brief hopen we de verschillende VN-lidstaten aan te zetten om actief deel te nemen aan de onderhandelingen en met inhoudelijke voorstellen te komen om het proces kracht bij te zetten.

Lees hier de brief

Hier vindt u meer info over het proces

Voor meer info over de campagnes :

Treaty Alliance
Global campaign to stop corporate impunity