15 juin 2023
FIAN Memorandum

Prioriteiten voor het recht op voedsel en voedselsoevereiniteit

Mei 2023

In de aanloop naar de Europese, federale, regionale en lokale verkiezingen wil FIAN België enkele prioritaire maatregelen voorstellen aan de politieke partijen en aan iedereen die geïnteresseerd is. Tegenover de feiten tekent zich een oplossing af : het recht op voedsel centraal stellen in het overheidsbeleid en de transitie maken naar voedselsoevereiniteit en agro-ecologie.

Download onze memorandum

Inhoudsopgave

Onze prioriteiten

1. België

1.1 Het recht op voedsel verankeren in de Grondwet, de wetten en het beleid
1.2 Invoering van een sociale zekerheid voor voedsel
1.3 Bevordering van een gezonde voedselomgeving en bestrijding van junkfood
1.4. Voedselsoevereiniteit versterken en de agro-ecologische transitie ondersteunen
1.5. Behoud en bevordering van de toegang tot grond en natuurlijke hulpbronnen voor agro-ecologische en voedzame landbouw

2. Europa
2.1. Een ambitieus kader ontwikkelen voor de transitie van voedselsystemen

3. Internationaal
3.1. De mensenrechten gebruiken als kompas voor het Belgische buitenlands beleid
3.2. Regulering van bedrijven en bescherming van mensenrechtenactivisten
3.3. Uitvoering van de VN-verklaring over de rechten van boer·inn·en (UNDROP)
3.4. Verwezenlijking van het recht op voedsel en de rechten van boer·inn·en via internationale samenwerkings-instrumenten

Contact

Voor algemene vragen :

  • Kristel Cuvelier - kristel@fian.be - +32 485 125 610

Voor specifieke vragen :