9 juin 2023
Publicatie | FIAN Europe | Food Policy Coalition

Rapport : Voor een wet op duurzame voedselsystemen

Aanbevelingen voor een betekenisvolle transitie in Europese voedselsystemen

De voedselsystemen van de EU zijn belangrijk voor iedereen. Maar ze schieten ernstig tekort. Als lid van de Food Policy Coalition, publiceert FIAN een nieuw rapport met aanbevelingen van de civiele samenleving voor een Europese Voedselwet die een rechtvaardige transitie ondersteunt en die het recht op voedsel garandeert.

* Download het verslag (EN)

EU voedselsystemen zijn voor iedereen. Maar ze schieten ernstig tekort :

  • Slechte voeding is een van de belangrijkste oorzaken van dodelijke ziekten ;
  • Regelmatige toegang tot gezond en duurzaam voedsel is buiten bereik voor de meeste mensen ;
  • Landbouwgronden zijn sterk aangetast door intensieve landbouwpraktijken en giftige inputs ;
  • De biodiversiteit - die onze voedselproductie ondersteunt - is aan het afnemen ;
  • Boeren worden uit hun beroep verdreven door reusachtige multinationals die hun winsten maximaliseren ;
  • Mensen die in de Europese landbouw- en voedselsector werken, worden systematisch uitgebuit.

En helaas gaat de lijst maar door....

Als hoeksteen van de #Farm2Fork-strategie van de EU is deze EU Sustainable Food Systems Law een niet te missen kans om het Europese wetgevend kader hierover te stroomlijnen en de duurzaamheid van de Europese voedselsystemen te garanderen.

De Europese Commissie moet haar belofte nakomen en een solide wet voor duurzame voedselsystemen voorstellen. Om dit te realiseren moet deze gebaseerd zijn op :

☑️ Een systeembenadering van onze voedselsystemen ;
☑️ Een sterk en democratisch bestuursregime dat al het beleid met betrekking tot voedselsystemen integreert ;
☑️ Voedselomgevingen die gezond en duurzaam voedsel bevorderen ;
☑️ Passende handhavingsmechanismen met echte verantwoordingsplicht.

Lees het verslag van de Coalitie voor een Europees Voedselbeleid