15 april 2022
Persbericht

Boeren en boerinnen boos om landroof!

Internationale dag van de Boerenstrijd 2022

Op 15 april organiseerden de Waalse coalitie RéSAP (le Réseau de soutien à l’Agriculture Paysanne - Netwerk ter ondersteuning van de boerenlandbouw) en aan Vlaamse zijde Boerenforum en zijn partners, een manifestatie in Halle tegen de aankoop van landbouwgrond door Colruyt. Dit is een regelrechte aanval op de autonomie van boeren en boerinnen. Begeleid door fanfares en demonstranten uit heel België, reden tractoren naar het logistieke centrum van de supermarktgroep. Op verschillende plaatsen langs het traject werden symbolisches acties gevoerd.

Download het persbericht

Op een berg aarde die uitgekiept werd voor het administratieve centrum van Colruyt, hekelden Waalse en Vlaamse boeren het grondbeleid van de supermarktketen. Wim Moyaert, boer en coordinator van Boerenforum: "De grote ondernemingen die onze gronden opkopen, drijven de prijzen op. Jongeren kunnen het zich niet langer veroorloven een boerderij over te nemen en de beschikbare grond wordt schaars.” Volgens Astrid Ayral, vertegenwoordiger van de Fédération Unie de Groupements d’Eleveurs et d’Agriculteurs (FUGEA): "De groothandel maakt nu al gebruik van haar dominante positie om druk uit te oefenen op de landbouwers. Door hun landbouwgrond - en hun voornaamste werkmiddel - over te nemen, wordt de onafhankelijkheid en onderhandelingspositie van boeren en boerinnen nog verder verzwakt. We keren terug naar een quasi-feodaal model.”

De betogers wilden klanten ook bewust maken van de gevolgen voor de landbouwwereld van de strategie van de "laagste prijzen" waar Colruyt prat op gaat. De slogan van de supermarktketen werd vervangen door een spandoek met de tekst: “De laagste prijs vernielt de landbouw”. Tijdens de bijeenkomst die op het einde van de mars werd georganiseerd, legde Eléonore Barrelet, coördinatrice van Agroecologie in Action (AiA), uit: "Overal ter wereld monopoliseren financiële groepen het land. Zij veranderen grondgebonden boerderijen in losse schakels die passen in hun industriële model. Dit vernietigt de boerenlandbouw, de voedselkwaliteit en het milieu.”

Met deze acties richtten RéSAP en Boerenforum zich tot de federale en regionale politieke machthebbers, om de toegang tot landbouwgrond te reguleren en deze maximaal te beschermen, dit ten gunste van een familiaal en milieuvriendelijke landbouwmodel.

Het Réseau de Soutien à l’Agriculture Paysanne (RéSAP) is een netwerk van boeren- en internationale solidariteitsorganisaties die actief zijn in de sectoren duurzame voeding, onderwijs, armoedebestrijding en gezondheid, waaronder Agroecologie in Action, Inter-Environnement Wallonie, SCI, Quinoa asbl, Brigades d’Actions Paysannes, MAP, FIAN Belgium, CNCD/11.11.11, SOS Faim, Entraide & Fraternité, Rencontre des Continents, FUGEA, Autre Terre, Le début des haricots, Fabriek paysanne, Le réseau des GASAP, les Amis de la terre, Terre en vue en Extenction Rebellion Belgium.

De actie wordt langs Vlaamse zijde onder meer ondersteund door Boerenforum, Climaxi, Landbouwbrigades, Voedselteams en FIAN Belgium.

De Internationale Dag van de Boerenstrijd heeft tot doel de rechten van boeren en boerinnen over de hele wereld te verdedigen, met inbegrip van toegang tot land en het recht om een waardig inkomen te halen uit de boerenstiel. Elk jaar op 17 april voeren boerenorganisaties, samen met sociale organisaties, milieuverenigingen en de internationale koepel La Via Campesina, actie voor een duurzame en sociaal rechtvaardige landbouw, in wereldwijde solidariteit. Dit ter nagedachtenis van negentien boeren van de Beweging van Landloze Boeren (MST) in Brazilië die op 17 april 1996 vermoord werden in opdracht van grootgrondbezitters.

Foto’s van het evenement te downloaden (CC BY-NC-ND 2.0)

Meer informatie: