24 juli 2013

Het wereldnetwerk voor het recht op voedsel en voeding is gelanceerd.

Na twee jaar overleg werd op 24 juni in Oostenrijk het Wereldnetwerk voor het Recht op Voedsel en Voeding officieel gelanceerd. Dit gebeurde in het kader van de actieweek Vienna+20, een herdenking van de twintigste verjaardag van de VN-vergadering over de mensenrechten in 1993. Dit nieuwe netwerk betekent een belangrijke stap in de evolutie naar gemeenschappelijke actie van de verschillende middenveldorganisaties, die het openbaar belang verdedigen, en sociale organisaties. Binnen dit netwerk zullen ze hun inspanningen voor het recht op behoorlijk voedsel en voeding, één van de meest geschonden mensenrechten ter wereld, beter op mekaar kunnen afstemmen.

Het netwerk kwam er dankzij organisaties uit het middenveld, die het openbaar belang verdedigen, en een aantal internationale sociale bewegingen, met name die van landbouwers, vissers, nomadische veetelers, inheemse volkeren, landarbeiders en andere voedselproducenten. Momenteel zijn er al twintig internationale sociale bewegingen en middenveldorganisaties tot het netwerk toegetreden. Dat wil een politieke ruimte zijn voor dialoog tussen en mobilisatie van de leden, met als gemeenschappelijk doel alle staten zo ver te krijgen dat ze hun verplichting nakomen om het recht op voedsel en voeding te garanderen. Het netwerk steunt de strijd van sociale bewegingen en andere groeperingen die zich verzetten tegen schendingen van dit recht, en die daardoor te maken kunnen krijgen met repressie, geweld en criminalisering. Het netwerk wil ook een einde maken aan de straffeloosheid van de niet-statelijke actoren die mensenrechten schenden, en aan de overtredingen op dit gebied die door staten getolereerd worden. Bij de startvergadering waren stichtende leden uit Azië, Afrika, Europa en Amerika aanwezig. Zij legden uit waarom dit initiatief nodig is aan de hand van hun persoonlijke ervaringen in de strijd tegen schendingen van het recht op voedsel en voeding op lokaal, nationaal en internationaal niveau. Olivier De Schutter, Speciaal VN-Rapporteur voor het Recht op Voedsel, had het in zijn toespraak over de rol van het middenveld bij het invoeren van meer aansprakelijkheid wat betreft het recht op voedsel : « Het recht op voedsel is geen symbool : het is een werktuig. De mensen die het meest getroffen worden door honger en ondervoeding, kunnen nu mee vorm geven aan het beleid dat op hen van toepassing is. De armen krijgen mogelijkheden om hun regeringen aansprakelijk te stellen. Dat is van essentieel belang voor een efficiënte aanpak van de voedselveiligheid. Als we vóór de armen willen werken, kunnen we enkel mét hen werken » Meer informatie (de twintig eerste leden, de oproep tot actie, het charter van het netwerk ...) vind je hier.